Към 31 октомври 2022 г. печалбата на банките е 1.7 млрд. лв., с 500 млн. лв. (40.9%) повече спрямо отчетената за десетте месеца на 2021 г. Това показват последните данни на БНБ. Приходите от лихви възлизат на 2,876 млрд. лева, а от такси и комисиони – 1,45 млрд. лева.

Размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на октомври 2022 г. е 367 млн. лв., или с 61 млн. лв. (14.1%) по-малък от този за същия период на миналата година.

Общите брутни кредити и аванси през октомври се увеличават с 3.7 млрд. лв. (4.0%) до 96.7 млрд. лв. Определящ е приносът на вземанията от кредитни институции, които нарастват с 3.0 млрд. лв. (33.3%) и в края на октомври възлизат на 12.1 млрд. лв.

Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 670 млн. лв. (0.8%) до 84.6 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства с 368 млн. лв., за други финансови  предприятия - със 177 млн. лв., за бизнеса - с 84 млн. лв., както и тези за сектор държавно управление с 41 млн. лв.

БНБ определи системно значимите банки

Спрямо края на септември депозитите в банковата система нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.5%) до 130 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинства с 601 млн. лв., 0.8% и на бизнеса с 457 млн. лв., 1.1%. Намаляват депозитите на други финансови предприятия със 183 млн. лв.

istock
istock

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16.8 млрд. лв. и спрямо края на септември се увеличава със 159 млн. лв. (1.0%) в резултат от нарастването на печалбата през периода.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg