Печалбата на банковата система достига 2.1 млрд. лв.  към края на 2022 г., което е с 663 млн. лв. (46.8%) повече спрямо тази за 2021 г. Печалбата идва основно от ръст на приходите от лихви и такси, показват данните на БНБ.

Припомняме, че през миналата година редица банки вдигнаха на няколко пъти таксите, който събират от граждани и фирми и то основно за обслужване на гише в клон на банката. Така през 2022 г. нетният лихвен доход се повишава с 470 млн. лв. (17%), а нетният доход от такси и комисиони – със 189 млн. лв. (15.2%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на отчетния период са 586 млн. лв. (при 594 млн. лв. към 31 декември 2021 г.). Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември 2022 г. възлиза на 17.3 млрд. лв., с 644 млн. лв. (3.9%) повече спрямо отчетения в края на септември. Нарастването му през тримесечието се дължи главно на увеличението на печалбата.

 В края на декември 2022 г. активите на банковата система достигат 155.4 млрд. лв., като през четвъртото тримесечие на годината отбелязват растеж с 6.5 млрд. лв. (4.4%).

БНБ: Домакинствата може да започнат да теглят депозитите си

Кредитите за бизнеса нарастват с 1.1 млрд. лв. (2.4%), тези за домакинства – с 804 млн. лв. (2.4%), а за други финансови предприятия – с 274 млн. лв. (4.5%), докато кредитите за сектор държавно управление намаляват с 24 млн. лв. (2.5%).

istock
istock

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември 2022 г. възлизат на 4.45 млрд. лв. (при 4.74 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 4.63% (при 5.09% в края на септември).

Депозитите в банковата система през четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличават с 5.9 млрд. лв. (4.6%) до 134.1 млрд. лв. При депозитите на домакинствата увеличението е с 3 млрд. лв. (4.2%), а на фирмите – с 1.4 млрд. лв. (3.2%).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg