Независимо от доброто състояние на ликвидната позиция, кредитните институции следва да управляват ликвидността си с повишено внимание. Причината е, че при съществени изменения във финансовото състояние на предприятията и домакинствата, те може да започнат да теглят депозитите си, което ще доведе до промени в обема и структурата на депозитите. Това става ясно от публикация на БНБ в изданието Банките в България.

Значителното повишение на цените на енергоносителите, потенциалните затруднения във веригите за доставки и забавянето на външното търсене могат да се отразят негативно върху финансовото състояние на предприятията и домакинствата у нас, предупреждават от банката.

 В допълнение, бързото покачване на лихвените проценти в света през следващите месеци ще се пренесе върху нивата им в страната. За това банките е необходимо да съобразяват политиката си по отношение на кредитната дейност и провизирането с рисковете в икономическата среда, посочват от БНБ.

През третото тримесечие на 2022 г. банковият сектор продължи да осъществява дейността си в условията на ускорена инфлация и висока несигурност в икономическата среда. Динамиката на частното потребление и на нетния износ остана сравнително благоприятна, докато инвестициите в основен капитал отбелязаха спад на тримесечна база, отчита БНБ.

Кредитната активност се запазва висока както при домакинствата, така и при бизнеса. Търсенето на кредити от домакинствата се дължи на силно отрицателните стойности на реалните лихвени проценти, докато при нефинансовите предприятия търсят заеми, за да си осигурят оборотен капитал и запаси в условията на висока несигурност и повишение на производствените разходи. От страна на предлагането високата кредитна активност се дължи на нарастването на сумата на депозитите в банките и стабилната ликвидна позиция на банковата система, посочват от БНБ.

От банката отчитат, че делът на необслужваните кредити продължи да се понижава и през третото тримесечие на 2022 г. Същевременно е налице прекъсване на дългосрочната тенденция към намаляване на обема на необслужваните кредити, което в съчетание със запазващия се относително висок дял на кредитите във фаза 2 по Международния счетоводен стандарт за финансово отчитане (МСФО)  е сигнал за изостряне на кредитния риск.

istock
istock

В краткосрочен план увеличението на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор. Но  продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за кредитен риск в балансите на банките и той ще расте при влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите, предупреждават от БНБ.

Лихвите по кредитите може да се увеличат двойно до края на 2023 г.

Към 30 септември 2022 г. печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., с 408 млн. лв. (37.4%) повече спрямо отчетената за деветмесечието на 2021 г. Общият нетен оперативен доход на банковата система достигна 3.8 млрд. лв. в края на септември 2022 г., като нараства с 549 млн. лв. (16.7%) на годишна база.

За увеличението допринася по-високия доход от лихви, заради повечето отпуснати кредити. Увеличават се приходите от такси и комисиони. Спрямо 30 септември 2021 г. нетният лихвен доход се увеличи с 245 млн. лв. (12.0%) до 2.3 млрд. лв., а делът му в структурата на нетния оперативен доход възлиза на 59.5% в края на септември 2022 г. Нетният доход от такси и комисиони спрямо първите девет месеца на 2021 г. се увеличи със 173 млн. лв. (19.2%) и в края на септември 2022 г. достигна 1.1 млрд. лв., а делът му в нетния оперативен доход се повиши до 28.1%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg