Лихвите по депозити във всички валути да продължат да растат, очакват над две-трети от финансовия сектор у нас. Това сочи допитване на Министерство на финансите до представители на търговските банки, пенсионните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества.

В сравнение с предходното издание балансовите стойности леко се понижават, поради минимално покачване на дела на очакващите запазване на лихвените равнища през четвъртото тримесечие. Прогнозите напълно съответстват на глобалната динамика на референтните лихвени проценти и наблюдаваното постепенно прехвърляне на ефектите и върху вътрешния пазар.

Възвращаемостта по депозитите се повиши през трето тримесечие и възходящата тенденция продължава и в началото на четвъртото тримесечие.

Прогнозите на финансовите посредници за динамиката на лихвените проценти по кредитите се запазва почти без изменения. Очакванията почти изцяло са за покачване на цената на кредитния ресурс, като най-силно това е изразено при кредитите в лева (над 90% от анкетираните прогнозират покачване).

Представителите на инвестиционните посредници са най-умерени, като една трета очакват запазване на настоящите лихвени нива, същевременно всички търговски банки, пенсионноосигурителни и управляващи дружества очакват покачване. Динамиката през трето тримесечие напълно отговори на очакванията за повишение от предходното издание на запитването. През октомври цената на кредитния ресурс продължи да се покачва в някои от пазарните сегменти и като цяло остана на нива по-високи в сравнение със средните от предходното тримесечие, коментират от Министерство на финансите.

Участниците в анкетата очакват темпът на икономически растеж да се забави през четвъртото тримесечие. Отново най-песимистично настроени са инвестиционните посредници, докато сред управляващите и пенсионните дружества дори имат очаквания за ускорение на растежа.

Банка у нас повиши лихвите по депозити

Резултатът съответства на последните данни от бизнес наблюденията на НСИ. През октомври бизнес климатът в търговията на дребно, услугите и промишлеността се влоши. Средното натоварване на мощностите в промишлеността намаля спрямо юли, а очакванията за износ бяха по-неблагоприятни спрямо три месеца по-рано.

istock
istock

Анкетираните почти единодушно очакват възходяща динамика на основния лихвен процент (ОЛП). Прогнозите отразяват по-сериозното затягане на паричната политика както в САЩ, така и в еврозоната през трето тримесечие, и постепенното прехвърляне на ефектите и върху останалите пазари.

През последните седмици агресивният тон по отношение на повишение на основния лихвен процент в САЩ бе снишен, докато в eврозоната напротив, той бе потвърден. Средният лихвен процент на междубанковите сделки в страната се повиши значително в периода юли-септември, достигайки в края на тримесечието за първи път от почти седем години положителни стойности
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg