Бизнесът си плаща, за да трупа спестявания в банките, показват данните на БНБ. Лихвите по депозитите на фирмите през март остават отрицателни на ниво от минус 0,32 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,46 процентни пункта (пр. п.) до минус 0.46 на сто.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от нула процента (0,00%).

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 20,1 на сто (26.3 млн. лв.) до 157 млн. лв., а по тези в евро спада с 31,9 на сто (23,2 млн. лв.) до 49,5 млн. лв.

Продължава спадът и на лихвите за депозитите на гражданите. Средният лихвен процент по влоговете на домакинствата в лева намалява с 0,01 пр. п. до 0,07 на сто, а по тези в евро остава 0,07 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от нула процента  (0,00%). 

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се променя незначително до ниво от 0,13 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,01 пр. п. до 0,18 на сто.

Българите теглят спестяванията си за плащане на сметки

Обемът на новия бизнес по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада със 7,3 на сто (8,9 млн. лв.) до 113.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 9,9 на сто (15,5 млн. лв.) до 140.7 млн. лв. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg