261,7 млн. лева е нетният доход на банките у нас от такси и комисиони за първите три месеца на тази година.

Това показва анализ на Асоциацията на банките в България (АББ), която  публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор.

В края на първото тримесечие на 2020 г. нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 1,1% на годишна и от 6,8% на тримесечна база.

В края на март 2020г. приходите от такси и комисиони растат с по-бавен темп от 0,7% на годишна база (при 5,8% ръст на годишна база в края на 2019г.) и възлизат на 314,3 млн. лв., докато за същия период разходите за такси и комисиони се увеличават с 10,4% на годишна база – до 52,7 млн. лв.

На тримесечна база и приходите от такси и комисиони, и разходите от такси и комисиони спадат с по 6,8%.

Промените в европейските регулации по отношение на платежните услуги, в сила от декември 2019 г., оказват влияние върху приходите на банките от този вид дейност и респективно – на нетния доход от такси и комисиони, обясняват от Асоциация на банките в България.

istock
istock

Нетният доход от такси и комисиони формира 27,6% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 28,5% – по данни на ЕБО за четвъртото тримесечие на 2019 г.

През първото тримесечие на 2020 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 4,2% на годишна база и от 26,8% на тримесечна база до 296,2 млн. лв.

Банките затягат отпускането на ипотечни кредити

През същия период на 2019 г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 309 млн. лв., докато през четвъртото тримесечие на 2019 г. тя бе в размер на 404,7 млн. лв.

istock
istock

Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, начислените разходи за обезценки, оптимизирането на разходите за дейността, по-доброто качество на кредитния портфейл.

Някои еднократни ефекти при отделни банки, като получени дивиденти, положителен резултат от отписване на финансови активи и пасиви, по-високи разходи за обезценки и начислени през първото тримесечие разходи, свързани с вноски към ФГВБ и ФПБ, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата, посочват от асоциацията.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg