Печалбата на банковата система е 155 млн. лв., с 49 млн. лв. (23.9 на сто) по-ниска от печалбата за първите два месеца на 2019 г.

Това сочат последните данни на Българска народна банка към края на февруари.

Брутните кредити и аванси спрямо края на януари се увеличават със 719 млн. лв. (0.8 на сто) до 95.2 млрд. лв. Във валутната структура кредитите и авансите в левове са 56.2 процента, деноминираните в евро - 37.9 процента, а тези в други валути - 5.9 процента.

През февруари е отбелязан месечен растеж на депозитите, активите и печалбата на банковия сектор при засилване на ликвидната позиция.

Спрямо края на януари балансовите активи се увеличават с 675 млн. лв. (0.6 на сто) до 114.8 млрд. лв. Принос имат кредитите и авансите, чиято балансова сума в структурата на активите достига 66.5 на сто.

При паричните наличности, паричните салда в централни банки е отчетено намаление със 724 млн. лв. (4.0 на сто), като делът на позицията в активите на банковата система в края на февруари остава висок - 15.0% процента.


Хампарцумян: Банките ще помогнат, но не могат да компенсират на 100%

Брутният кредитен портфейл се увеличава с 407 млн. лв
. (0.6 на сто). Кредитите за бизнеса и тези за домакинствата отчитат сходно абсолютно нарастване със 205 млн. лв., както и близки месечни темпове на растеж (съответно с 0.6 на сто и с 0.8 на сто). Вземанията от сектор държавно управление са увеличени с 6 млн. лв. (0.6на сто), а от другите финансови предприятия спадат с 9 млн. лв. (0.2 на сто).

Депозитите в банковата система спрямо януари нарастват с 581 млн. лв. (0.6на сто). Депозитите на домакинствата са увеличени с 416 млн. лв. (0.7 на сто), а на другите финансови предприятия - с 231 млн. лв. (7.9 на сто).

Растеж има при средствата на нефинансовите предприятия - със 153 млн. лв. (0.6 на сто), както и при тези на сектор държавно управление - с 2 млн. лв. (0.1 на сто), докато ресурсът на кредитните институции намалява с 222 млн. лв. (3.8 процента).

istock
istock

Във валутната структура на депозитите 58.1 на сто са в левове, 34.1 на сто - в евро и 7.8 на сто в други валути.

Собственият капитал в баланса на банковата система спрямо януари се повишава с 66 млн. лв. (0.5 на сто) до 14.5 млрд. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg