Печалбата на банковата система за 2021 година достига 1,4 млрд. лв., с 601 млн. лв. (73,8 на сто) повече от тази за 2020 г., съобщава Българската народна банка.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември 2021 г. възлизат на 594 млн. лв., с 282 млн. лв. (32,2 на сто) по-малко от равнището година по-рано.

Банките са пълни с пари, оскъпяват още услугите на гише

Общата сума на балансовите активи на банковата система към 31 декември 2021 г. възлиза на 135,4 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие в края на декември 2021 г. е 274,1 на сто (при 281,9 на сто в края на септември).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база намаляват с 1,5 млрд. лв. (1,8 на сто) до 82,4 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на септември бележат спад с 3,7 млрд. лв. (36,5 на сто) до 6,5 млрд. лв. в края на периода.

istock
istock

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 2,2 млрд. лв. (3,0 на сто) до 75,9 млрд. лв. Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 1,2 млрд. лв., 3 на сто), за домакинства (с 870 млн. лв., 3 на сто), както и тези за други финансови предприятия (със 72 млн. лв., 1,4 на сто) и за сектор държавно управление (със 71 млн. лв., 7,9 на сто).

Банките в ЕС станаха по-печеливши

В края на декември 2021 г. брутните необслужвани кредити и аванси са 4,969 млрд. лв. (при 5,399 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6,03 на сто (при 6,44 на сто в края на септември). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември е 4,6 на сто (при 5,01 на сто към 30 септември). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) е 2,595 млрд. лв. (при 2,810 млрд. лв. в края на септември), а делът в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3,29 на сто (при 3,5 на сто в края на септември).

Депозитите в банковата система през тримесечието нарастват с 2,1 млрд. лв. (1,9 на сто) до 115,4 млрд. лв. Основен принос има увеличението при домакинства (с 2 млрд. лв., 3 на сто). Растеж отбелязват и депозитите на кредитни институции (с 1 млрд. лв., 19,9 на сто) и на нефинансови предприятия (със 128 млн. лв., 0,4 на сто), а намаление има в тези на други финансови предприятия - с 677 млн. лв. (15 на сто) и на сектор държавно управление - с 309 млн. лв. (9,2 на сто).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg