Управителят на БНБ Димитър Радев получава на месец 17 888 лв. За сравнение през 2019 г. заплатата му е била 16 849 лева.

Това показва годишният отчет на банката за 2019 г.

Сумата на неговото възнаграждение, както и на тези на подуправителите се определят с приемането на Бюджета на БНБ всяка година.

През 2019 г. подуправителите на БНБ са се разписвали месечно срещу 14 442 лв., през тази вече получават по 15 332.

Увеличение има и при заплатите на другите членове на Управителния съвет на банката – от 4814 лв. през 2019 г. на 5111 лв.

Общо разходите за възнаграждения на членовете на УС на БНБ през 2019 г. са били в размер на 1,25 млн. лв., се посочва в отчета на БНБ.

За 2019 г. разходите за персонал на БНБ, включително за социално и здравно осигуряване на служителите са или в размер на 32,33 млн. лв., което представлява 99.5% от утвърдения бюджет за годината по този показател и 32.6% всички разходи за издръжка на банката.

В тях са включени и задълженията към персонала за пенсиониране, както и за неизползван платен годишен отпуск общо в размер на 1,41 млн. лв.

istock
istock

Броят на заетите служители в БНБ и дъщерните ѝ предприятия е 1160 към 31 декември 2019 г. (1160 към 31 декември 2018 г.), в това число персоналът на БНБ е 895 служители (при 886 към 31 декември 2018 г.).

Разходите за персонала включват заплати, социални и здравни осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към 31 декември 2019 г., и разходи за социална дейност, съответно за БНБ – 34,50 млн. лв., за „Печатница на БНБ“АД – 5,09 млн. лв. и за „Монетен двор“ ЕАД – 2,63 млн. лв.

Заплатите на прокурорите замръзват до края на годината

От банката посочват, че политиката им относно възнагражденията продължава да се основава на осигуряването на конкурентни нива на заплащане, както и да е в пряка зависимост от приноса, да отчита проявените качества, способности и професионални умения на всеки служител при реализиране на целите и задачите на банката

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg