Управителят на БНБ Димитър Радев ще получава заплата от 20 313 лева от следващата година. Това е записано в бюджета на БНБ за 2021 г.  Възнаграждението на подуправителите става 17 411 лева, а за останалите членове на Управителния съвет по 5804 лв.

Средните заплати ръководен персонал ставата 6216 лв.; за група „специалисти“ “ – 2793 лв.; за група „поддържащ персонал“ – 1604 лв.

Общо разходите за персонал на националната ни банка са в размер на 43,7 млн. лева и се увеличават със 7,7 млн. лева. Тези разходи представляват 33,1 на сто от общите разходи за издръжка на банката.

Предвидено е разкриването на 60 нови щатни бройки, като причината е установяването на тясно сътрудничество с ЕЦБ и на изискванията за кадрово обезпечаване на участието на БНБ в европейски финансови институции.

Общо бюджетът на Българската народна банка за 2021 година е 131 841 000 лева., информира Централната банка на страницата си в интернет. Разходите на БНБ за 2021 г. включват увеличението на планираните разходи за персонал; разходите, свързани с участието на БНБ в европейски организации и институции; разходите за амортизация, външни услуги, за социална дейност и другите административни разходи.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение са на стойност 34 млн. лв. и представляват 25,8 на сто от общите разходи за издръжка на БНБ , като спрямо 2020 г. те намаляват с 2,1 на сто.

При определянето на необходимото за 2021 г. количество банкноти и монети са взети предвид увеличеното им търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети. Разходите за нови банкноти са в размер на 22 млн. лева и се увеличават с 40,5 на сто спрямо планираните разходи за 2020 г.

istock
istock

През текущата година е планирано отпечатване на 131 млн. броя банкноти от пет номинала, а през 2021 г.
Банката предвижда отпечатването на 152 млн. броя банкноти от четири номинала. При определянето на разходите за 2021 г. са използвани договорените цени за доставка на специална хартия и за отпечатване на банкноти.

Разходите за производство на нови монети през 2021 г. са намалени с 40 на сто спрямо тези за 2020 г. и са в размер на 10 млн. лв., включително 932 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети.

Вижте с колко се повишиха заплатите в БНБ

Планираните за 2021 г. средства за производството на разменни монети са 9807 хил. лв., или с 36,5 на сто по-малко изхарчените за това през 2020 г. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на налично паричното обращение през 2021 г. ще бъдат отсечени 159 млн. броя разменни монети.

За проектиране на нови емисии монети през 2021 г. са предвидени 74 хил. лв., които са с 20 хил. лв. повече от тези през настоящата година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg