"Булгаргаз" очаква окончателно предложената регулирана цена на природния газ за февруари да бъде с около 8,5 процента по-ниска от утвърдената цена за януари.

Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Деница Златева по време на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за обсъждане на доклад на обществения доставчик относно заявлението му от 11 януари за утвърждаване на цена за февруари, по която да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР утвърди новата цена на газа

В заявлението на "Булгаргаз" до КЕВР по-рано този месец, общественият доставчик предложи за февруари цена на природния газ от 73 лева за мегаватчас (MWh), без акциз и ДДС, което е с 5,93 процента под утвърдената регулирана цена за настоящия месец януари.

Прогнозната регулирана цена за периода от подаване на заявлението до днешна дата намалява. Това ще бъде отразено и в окончателното писмо с актуалните данни, което ще предоставим на 1 февруари, каза Деница Златева на заседанието в КЕВР днес.

Тя посочи, че в ценообразуването за февруари са включени количества за добив от подземното газово хранилище Чирен, чиято цена е фиксирана и не се влияе от ценообразуващия индекс TTF "месец напред". 

В момента се намираме в добивния период на газохранилището в Чирен. Ние добиваме количествата, които участват в ценовия микс и се подават в заявлението за утвърждаване на регулирана цена. За февруари сме добили изцяло количеството, което беше заложено, каза Златева.

istock
istock

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" каза, че водещо е при планиране на добива да успяват да има и един добър ценови микс и регулирана цена. Тя посочи, че в момента в Министерството на енергетиката се разработва с финално съгласуване механизъм за компенсиране на нагнетени количества в Чирен. В рамките на механизма ние ще добием всички количества, които ще бъдат включени в него, така че да не позволим да има голямо увеличение на цената на природния газ за битовите и индустриалните потребители, каза Деница Златева.

Председателят на КЕВР Иван Иванов определи като една добра новина намалението за февруари на цената на природния газ за българските потребители - бизнеса и битовите потребители. 

Прави впечатление и се надявам това да продължи не само до края на отоплителния сезон, но изобщо, че никакви, дори световни събития каквито са войната в Украйна и кризата в Близкия изток, не повлияват за момента да се повиши цената на индекса TTF, коментира Иванов. До известна степен поради умерения климат през декември и януари, сигурно така ще бъде и до края на зимата, от друга страна всички европейски страни се бяха подготвили за отоплителния сезон със съхранени количества в своите газохранилища, отбеляза той.

Иван Иванов даде пример, че средно в ЕС в момента има около 71,5 процента запълняемост на газохранилищата. Подобно е количеството, което се съхранява в Чирен, което показва, че България наистина се движи в пакета с другите страни от ЕС, посочи той като добави, че не беше така преди повече от година, когато трябваше да наваксаме за количествата, които да бъдат съхранявани в газохранилището. Освен това изглежда и енергийната ефективност се повишава в Европа, защото се наблюдава както за природния газ, общо за енергоносителите, съхраняване, дори намаляване на цената, което показва, че постепенно се извършва една важна енергийна революция в Европа и в света. България е част от нея, каза Иванов.  

Иван Иванов съобщи, че на закрито заседание на КЕВР на 1 февруари от 15:00 ч. комисията ще се произнесе с решение относно цената, на която обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД ще продава природния газ през февруари.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg