И трите енергодружества у нас искат токът да поскъпне от юли. Компаниите от групата на ЕВН България внесоха ценови заявления за цени на електро- и топлоенергия през следващия ценови период от юли 2021 г. до юни 2022 г.

От компанията предвиждат дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България от 1 юли 2021 г. да са както следва:  
-              дневна тарифа – 0,14118 /кВтч. (без ДДС)
-              нощна тарифа  – 0,05873 /кВтч. (без ДДС)


ЕВН искат от КЕВР да одобри нов модел на формиране на цената за достъп до разпределителната мрежа, заплащана от битовите клиенти. Предлагат тази тарифа да е постоянна компонента, изчислявана вече на база предоставена мощност за всеки обект вместо на база потребление. Този модел действа от 2011 г. за бизнес клиентите на компанията, като той се прилага и в още 18 държави от Европейския съюз, аргументират се от ЕВН.

С цел равнопоставеност дружеството предлага от 1 юли 2021 г. тя да е еднаква за битови и бизнес клиенти – 0.02617 лв./кВтч на ден.

Предложеният нов начин на калкулиране на цена достъп за битови клиенти има като ефект по-ниска цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение (НН).

Така в заявлението на компанията цена пренос за мрежа ниско напрежение е с 15% по-ниска от действащата цена: 0,03037 лв./кВтч, при сегашна цена 0,03574 (без ДДС), посочват от ЕВН.

istock
istock

И допълват, че когато заявленията на двете компании бъдат съотнесени към месечното потребление на средно домакинство в Югоизточна България (250 кВтч. дневна енергия и 90 кВтч. нощна енергия), те биха довели до увеличение от 1,47 лв (+2,1%) на стойността на тази фактура от сегашните 69,73 лева (с ДДС) на 71,20 лева (с ДДС).

Проверяват енергото как прави сметките за ток

От ЧЕЗ също поискаха по-скъп ток от 1 юли. В случай че бъде прието предложението на ЧЕЗ Електро, цената на дневната тарифа ще се увеличи с част от стотинката -  0.1 стотинка на кВтч, а нощната ще бъде увеличена с 4.8 стотинки на кВтч, посочват от дружеството.

В същото време дружеството предлага намаляване на цената на енергията за битовите клиенти при измерване с една скала с 1.4 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец при двутарифно таксуване (200 кВтч дневно и 70 кВтч нощно потребление), увеличението на заплатената сума ще бъде с около 3,60 лева без ДДС, а при еднотарифно измерване тази сума ще намалее с близо 3,90 лева без ДДС, изчисляват от дружеството.

istock
istock

И напомнят, че в посочените предложени цени не са взети предвид евентуалните промени в стойностите на останалите ценообразуващи компоненти, включително в цената за задължение към обществото и цената на електроенергията.

В края на февруари от Енерго – Про също обявиха, че искат увеличение на цената на електроенергията за техните абонати от 1 юли. Общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар при така направените предложения за нови цени ще бъде 1,7%.

istock
istock

Увеличението е изчислено при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР за предстоящия ценови период, посочиха от Енерго - Про.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg