Месечната сметка за отопление и подгряване на водата през януари 2022 г. за клиентите на централно топлоснабдяване в София е с 12% по-висока в сравнение с месец декември 2021 г. Това сочат данните на една от водещите фирми за топлинно счетоводство.

Справка сред клиентите на топлинния счетоводител, които са на месечен дистанционен отчет показва, че потребената енергия през първия месец на 2022 г. е с 6% повече в сравнение с януари 2021 г. и с 12% повече в сравнение с месец декември 2021 г. По-ниската средномесечна температура през месец януари от настоящата година, който е бил чувствително по-студен в сравнение с януари и декември 2021 г., също оказва влияние върху разходите за отопление и вода.       
     
„Тези по-ниски температури, водещи до по-високо потребление на енергия, в съчетание с повишената цена на енергията с 20% през месец юли 2021 г. определят и по-високи месечни сметки за клиентите на топлофикационното дружество в столицата“, обобщава Милена Стоянова, управител на фирмата.

Припомняме, че дистанционните топломери, разпределители и водомери осигуряват възможността за реален дистанционен месечен отчет и месечна сметка. По този начин клиентите не получават изравнителна сметка през летните месеци и изненади в посока доплащане или възстановяване на суми, а заплащат текущото си потребление своевременно. Освен тези потребителски преимущества, с промените в Закона за енергетика, обн. ДВ 21/ 12.03.2021, бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност.

Според приетите промени, считано от 12.3.2021 г. при подмяна на уреди е задължително да бъдат монтирани водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно. Дистанционните водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за дялово разпределение.

Техем
Техем

Разходите за отопление и вода на 4-членно домакинство в София, живеещо в имот от 83m2, които са на дистанционен месечен отчет, през януари 2021 г. са били 219 лв., през декември същата година нарастват до 242.57 лв., а за първия месец на 2022 г. достигат 252.18 лв.

Предлагат да плащаме парното с ваучер за храна

В друго жилище в столицата, което е с 12 m2 по-малко и в което живее 3-членно семейство, отново регистрираме увеличение в месечните разходи за отопление и вода.  
 
От графиката и таблицата по-долу е видно как се променят сметките на отделните имоти в посочените периоди. „Размерът на сметката на отделните домакинства зависи най-вече от индивидуалното потребление и цената на енергията.

Техем
Техем

Разходите в дори близки по размер имоти в различни сгради не могат да бъдат сравнявани, заради различния брой живеещи и различните навици в потреблението на клиентите“, уточнява Милена Стоянова.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg