Малките фирми ще купуват ток на свободния пазар, предвиждат промени в Закона за енергетиката, качени за обществено обсъждане. Става въпрос са пекарни, ресторанти, кантори и т. н.

Тоест на свободния пазар ще излязат и всички държавни и общински структури, които досега са се възползвали от регулираните цени.

На практика всички небитовите потребители на електроенергия излизат на свободния пазар от 1 октомври. На регулирани цени остават само битовите потребители.

Някои от текстовете обаче ще влязат в сила от деня на обнародването на законовите промени.

В частност става въпрос за утвърждаване и определяне на цени и премии от КЕВР за ценовия или регулаторния период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., въз основа на заявленията за утвърждаване на цени, подадени от енергийните предприятия до 14 май 2020 г.

Предлага се в заключителните разпоредби внасянето на нов текст. Според него, в 15-дневен срок от обнародването на този закон крайните снабдители изпращат уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия, считано от 1 октомври 2020 г., до всеки  небитов краен клиент, за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.

istock
istock

При предишния вариант на промени в закона се предвиждаше разделяне на потребителите на няколко групи - всички небитови потребители, които са присъединени към разпределителната мрежа на 30 и над 30 киловата присъединена мощност.

ЧЕЗ иска със 70% по-скъп нощен ток от юли

Както и битови потребители, присъединени към разпределителната мрежа на 50 и над 50 киловата инсталирана мощност и без право за връщане на регулирания пазар. Очаква се, че част от тези текстове да бъдат запазени, но в друг порядък.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg