Стопанските клиенти да намерят начин да изберат доставчик възможно най-бързо, тъй като цените на доставчик последна инстанция са по-високи от цените на свободния пазар на електроенергия.   Това предупреждават от едно от енергодружествата у нас.

От там напомнят, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) въведе нова  Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, с която се въвежда различен начин за ценообразуване.

Според нея цената на електрическата енергия на ДПИ се определя след изтичането на календарния месец и получаване на утвърдени измерени стойности от оператора на електроразпределителната мрежа. Цената е индивидуална за всяко място на потребление съобразно неговия товаров профил. Цената на ДПИ за календарния месец за обект на клиент се изчислява на база на:
 
·        обявените от борсовия оператор почасови цени на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ с тежест в калкулацията 80%;
 
·        обявените от ЕСО ЕАД почасови цени на балансиращата енергия за недостиг с тежест в калкулацията 20 %;

Ще спрат ли тока на фирмите, които не изберат доставчик

·        предоставения от мрежовия оператор товаров профил на обекта – измерен почасов товаров профил за обекти с почасово измерване на електрическата енергия, съответно причислен стандартизиран товаров профил за обекти без почасово измерване, според който са определени утвърдените измерени стойности за календарния месец;
 
·        нормативно определен размер на надценка.
 

istock
istock

Съгласно новия начин на ценообразуване, цената не се обявява предварително, а изчислението и фактурирането се прави след изтичане на периода на потребление.

Както и досега избор на нов доставчик на електроенергия е възможно да бъде направен всеки месец до 10-о число, като промяната влиза в сила от първо число на следващия месец. Близо 45% клиенти на дружеството направиха своя избор и сключиха индивидуални договори в законоопределения срок.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg