Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство за установяване на евентуално нарушение от страна на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, изразяващо се в налагане на цени за покупка и други нелоялни търговски условия.

Производството пред КЗК е образувано след сигнал на гражданин, който твърди, че ВиК операторът се възползва от господстващото си положение, като обвързва предоставяните от него услуги с поемане на допълнителни задължения от потребителите, желаещи да се присъединят към ВиК мрежата.

Според публикация, дружеството задължава потребителите си, желаещи да се присъединят към ВиК мрежата му, да приемат без право на избор строително-монтажни работи, които да бъдат изпълнени от специално посочена строителна компания. При това на цени за труд и материали надвишаващи пазарните с между 50% и 300%.

В хода на предварителното проучване се установи, че ВиК Варна е единствен оператор на ВиК мрежата в района на гр. Варна, което му позволява да налага на потребителите поемането на едностранно определени разходи за изграждане на необходимата инфраструктура за присъединяване, както и за дейностите свързани с изграждането ѝ.

Цената на водата – според дохода на хората в областта

Поведението на ВиК - Варна разкрива характеристики на евентуална експлоатативна злоупотреба, което налага Комисията да анализира дали чрез поведението си, изразяващо се в налагане на цени за покупка и други нелоялни търговски условия, посочват от КЗК.

istock
istock

Според регулатора ВиК - Варна си осигурява извличане на ползи под формата на приходи, които не би реализирало или които клиентите не биха приели, ако имаше алтернатива на предлаганите от дружеството услуги, като по този начин уврежда интересите на потребителите.

Предвид това, без да се променя характера на евентуалната злоупотреба, следва да бъдат отчетени и възможните структурни ефекти от поведението на ВиК – Варна върху пазара на строителни услуги в региона, вследствие от лишаването на потребителите от право на избор по отношение на изпълнителя на строително-монтажни работи. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg