завишени цени

Битови сметки

Проверяват ВиК дружество за цени до 300% над пазарните

Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство за установяване на евентуално нарушение от страна на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, изразяващо се в налагане на цени за покупка ...

0