Увеличава се размерът на събираните от частните съдебни изпълнители (ЧСИ) вземания за заплати и издръжки. За първата половина на годината са събрани 2.2 млн. лв. по дела за издръжка. За цялата 2016 г. сумата е 3 млн. лв.

Такава е картината и при вземанията за заплати - 5 млн. лв. за първото полугодие при 8 млн. лв. за цялата минала година. Статистиката представи председателят на Камарата на ЧСИ Георги Дичев. Той поясни, че броят на делата се запазва, просто сумите вече са по-големи.

За първата половина на годината при ЧСИ са постъпили 110 000 дела, а събраната от тях сума е 600 млн. лв. Едва 14% от постъпилите дела са в полза на банки. 92 млн. лв са събрани в полза на граждани при 150 млн. лв. за цялата 2016 г.

Дичев оцени последните промени в Гражданския процесуален кодекс като залитане в полза на длъжника.

"Промените са част от остра и продължителна кампания срещу ЧСИ, които бяха демонизирани", обобщи Дичев. От камарата обаче все още не могат да направят прогноза за дълговете, които ще останат несъбрани заради промените в закона.

"До камарата писаха много хора, които не могат да си съберат вземанията, включително има много случаи на присъдени обезщетения за катастрофи", обясни Дичев.

Изпълнителите се надяват, че Министерството на правосъдието скоро ще приеме наредбата за електронните запори, които ще улеснят не само тях, но и длъжниците. С електронните запори например ще изчезне проблемът длъжниците да имат достъп до несеквестируемата част от сметките си само от каса в банката, но не и през банкомат или онлайн банкиране. 

Вече половин година от МВР не отговарят на предложението на Камарата на ЧСИ те да събират задълженията на шофьорите за глоби и фишове, разказа Дичев. На 30 май от камарата са се обърнали към МВР и финансовото министерство с идеята си да се захванат с най-тежките като размер и брой наказания.

От МФ им отговорили положително, но от МВР и досега няма никаква реакция, макар че това е практиката в много европейски страни. Давността за събирането на глобите е две години и това време не стига на НАП, която сега се занимава с това задължение.

За да започнат частните съдебни изпълнители да събират глобите, не трябват нормативни промени. КАТ просто трябва да им възложат случаите. Разноските се покриват от длъжника, ако вземането бъде събрано, или остават за ЧСИ, ако не бъде събрано.