Ограничаването на корупцията в световен план може да генерира около 1 трилион долара годишно допълнителни данъчни приходи, показват резултати от проучване на Международния валутен фонд, представени в четвъртък.

В допълнение към увеличаването на държавните приходи, борбата с корупцията също може да намали прахосването на средства, съобщи МВФ. Борбата с корупцията също така подобрява цялостното обществено доверие в правителството.

"По-малката корупция означава по-слабо изтичане на приходи и по-малко загуби на разходите, както и по-високо качество на общественото образование и инфраструктура", се казва в доклада на фонда, цитиран от Ройтерс.

Данните показват, че моделът на по-ниско корупционно усещане и на по-високи приходи се запазва в индустриално развитите, развиващите се и страните с ниски доходи.

"Сред развитите икономики, една държава, която е сред най-предно класираните по отношение на контрола на корупцията, събира средно 4,5% от БВП повече приходи, отколкото страна с по-нисък корупционен рейтинг. Разликата в събирането на приходите е 2,75% от БВП сред развиващите се пазарни икономики и 4,0% от БВП сред страните с ниски доходи", се казва в доклада на МВФ.

Предишни проучвания показаха, че индустрии като минно-добивната и петролно-добивната са истински разсадници за корупция, както и обществените поръчки и администрацията на държавните предприятия.

МВФ се фокусира върху прозрачността и надзора като ключови елементи в борбата с корупцията в тези области, както и на силен, свободен печат, който да служи като катализатор.

Сред другите препоръки за ограничаване на корупцията, фондът призовава за професионализация на обществените услуги, включително наемане на персонал въз основа на качества, а не по политически причини, както и необходимостта от опростени данъчни правила и бизнес кодове, за да се избегне изкушението от взимане на подкупи.