Лихвен калкулатор е най-новата електронна услуга на Националната агенция за приходите. Тя дава възможност на хората да изчислят дължимите лихви по забавените данъци и осигуровки към бюджета.

Калкулаторът работи от четвъртък и може да бъде използван чрез интернет страницата на приходната агенция www.nap.bg.

Потребителите трябва да посочат периода на закъснението и вида на плащането към хазната - осигурителна вноска за пенсия или здраве, данък или друго плащане.

Калкулаторът е част от Портала за електронни услуги на НАП, в който има достъп до всички е-услуги, които предлага администрацията.

Над 40 милиона декларации постъпват по електронен път годишно в НАП. Според изчисленията на приходната агенция това означава, че срещу минимална инвестиция в електронен подпис за под 50 лв. гражданите и фирмите спестяват поне 330 млн. лв. на година от това, че не губят времето на своите служители в път и опашки.

За осемте месеца на 2011 г. в приходната агенция по електронен път са постъпили 28,5 млн. декларации. Това е с над 2 милиона повече от същия период на миналата година.

Най-голям интерес от фирмите има към услугата за подаване на месечните справки и декларации по интернет. Данните на НАП сочат, че ДДС документи по електронен път изпращат над 80 на сто от регистрираните търговци.

Над 2 милиона уведомления за сключване или прекратяване на трудови договори са подадени чрез интернет от началото на годината до края на август.

Все повече граждани и фирми подават данъчните си декларации по Интернет. През тази година това са направили 48 417 физически лица, което е с 42 на сто повече от 2010 г., и 140 153 фирми - 30 на сто повече от миналата година.

НАП предоставя на своите клиенти над 25 услуги за подаване на документи и плащане на данъци и осигурителни вноски чрез интернет, припомнят от приходната агенция.