Синдиците на КТБ публикуваха пълен списък на некоректните длъжници, които имат непогасени задължения към банката по отпуснати банкови кредити.

Въпреки многобройните съдебни и съдебно-изпълнителни дела, които КТБ е завела срещу некоректните кредитополучатели, голяма част от длъжниците (вижте по-надолу имена) не погасяват своите задължения, съобщиха от банката.

Тези длъжници използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката, с което увреждат интересите на вложителите на банката (които сега са и нейни кредитори). 

Това поведение на длъжниците има съществено отражение върху размера на събраните (възстановените) суми в масата на несъстоятелността и съответно върху сумите, които ще се разпределят между кредиторите на банката, пише още в съобщението на синдиците.

Те изтъкват, че подредбата на некоректните длъжници в приложения списък е направена според размера на непогасените им задължения към КТБ АД (н), без да се търси обвързаността на дружествата помежду им. 

Голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. "дружества-бушони", т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за "транспортиране" на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев, допълват синдиците на банката в несъстоятелност..

В списъка не са включени длъжници, извършили прихващания на своите задължения към КТБ с придобити вземания от банката, тъй като тези задължения са погасени счетоводно още по време на квестурата. 

Банката има заведени много на брой съдебни дела за обявяване на недействителност на извършените прихващания, като по някои от делата първоинстанционният съд вече се е произнесъл в полза на банката и е отменил прихващанията, а по други - производствата все още не са приключили. 

"Като синдици на КТБ гарантираме, че както и досега ще използваме всички законни средства за събиране на вземанията на банката", се подчертава в съобщението.

Като най-голям длъжник в списъка е посочено дружеството "ТЦ-ИМЕ" АД - с общи задължения от 181 278 024.18 лева.

След него се нарежда "Глас Индъстри" АД - с 177 018 713.44 лева.

Следва "Партнер Лизинг" АД - с 141 505 329.00 лева. 

"Алфа Кепитъл" АД пък дължи 141 441 591.00 лева. 

"Родина Пропъртис" ЕАД е длъжник с 133 876 299.46 лева.

А "Нафтекс Петрол" ЕООД - с 129 741 540.35 лева. 
"Интегрирани пътни системи" АД - също дължи голяма сума - 129 399 231.25 лева. 

"Русенска корабостроителница - Запад" АД пък е длъжник с 331 926 27.59 лева. 

"ТВ Седем" ЕАД, зад която стоеше самият Цветан Василев, е длъжник с 3 943 532.21 лева. 

Сред физическите лица с най-големи задължения към банката е Жайер Етварт Агопян - с 1 126 925.78 лева. 

След него е Диана Иванова Късметска - с 939 416.44 лева задължения. 

Сред известните имена са още Емил Кошлуков, който дължи 50 212.77 лева, както и Илиан Зафиров - бивш изпълнителен директор на КТБ, длъжник с 591 591.64 лева. Брат му - Цветан Зафиров виси само с 3195.83 лева.

С най-малък дълг към банката - само 13.00 лева, е Петър Сребреков.

Целия списък можете да видите ТУК.

Неотдавна "Нова Република" призова служебния кабинет синдиците на КТБ да бъдат сменени и да се проведе независимо разследване. "Да, България" също настоя за ревизия на синдиците.

Вижте още: 

1,4 млн. лева заплати и бонуси в БНБ преди фалита на КТБ 

Само НАП може да разследва парите в КТБ