От днес собствениците на недвижими имоти в София вече могат да плащат местните си данъци и такси, съобщават от Столичната община, цитирани от БНР.

Срокът за ползване на 5% отстъпка от данък сгради и данък МПС е 30 април 2018 г., при условие, че дължимите суми бъдат платени наведнъж. За такса битови отпадъци отстъпка не се предвижда. 

Задълженията могат да се плащат и на равни вноски, а сроковете са съответно:

- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни - първа вноска и 31 октомври - втора вноска.

- Такса битови отпадъци - четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. Плащането може да се извършва във всеки от данъчните отдели на Столичната община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. 

Всички каси разполагат с ПОС устройства. Друга възможност за плащане е по банков път или през интернет страницата на Столичната община. 

Тази година кампанията за данък МПС в София започна още на 2 януари и столичани имаха един месец повече да ползват отстъпка от 5% за колите си. През януари 2018 г. от този данък в бюджета на столицата са постъпили 3.65 млн. лв. За сравнение - за същия период на 2017 г. от данък МПС са постъпили 3.18 млн. лв. 

Съобщенията за дължимите данъци и такси ще се получават от собствениците от средата на февруари. Гражданите, които вече са се отказали от хартиените съобщения, ще ги получат на посочения от тях имейл адрес. Така информацията за притежаваните от тях недвижими имоти няма да минава през пощенски или разпространителски фирми.

Срокът за отказ от хартиени съобщения за тази година беше до 12 януари - при подаване на заявление в някой от данъчните отделите и до 26 януари - при отказ по електронен път. 

До момента общо 1 285 собственици в София са се отказали от хартиените данъчни съобщения. За отказ по електронен път трябва да се влезе в раздел "Справка за задълженията и плащанията" на електронната страницата на Столичната община и да се попълни декларация, като се посочи имейл.

Има опция и за пълен отказ от съобщения. В такъв случай всяка година собствениците трябва сами да проверяват какви местни данъци и такси дължат. Тези които сега решат да подадат заявление за отказ от хартиено съобщение, ще започнат да получават съобщенията по имейл от 2019 г.