Европейската комисия прие днес ново предложение за общи правила за насърчаване на ремонта на стоки, с които ще се постигнат икономии за потребителите и ще се подкрепят целите на Европейския зелен пакт, като наред с другото се намалят отпадъците. През последните десетилетия замяната често се ползваше с приоритет пред ремонта при повреда на продуктите, а потребителите нямаха достатъчно стимули да ремонтират стоките след изтичането на законоустановената гаранция. С предложението ремонтите ще станат по-лесни и по-икономически изгодни за потребителите в сравнение със замяната на стоки. Освен това по-голямото търсене ще активизира ремонтния сектор, като същевременно ще стимулира производителите и продавачите да разработват по-устойчиви бизнес модели.
 
С днешното предложение ще се гарантира, че повече продукти ще се ремонтират в рамките на законоустановената гаранция и че потребителите разполагат с по-лесни и по-евтини възможности за ремонт на продукти, които са технически ремонтируеми (като прахосмукачките, а съвсем скоро и таблетите и смартфоните), когато законоустановената гаранция е изтекла или когато стоката вече не функционира в резултат на амортизация.
 
Нови мерки за насърчаване и улесняване на ремонтирането и повторната употреба
 
С предложението се въвежда ново „право на ремонт“ за потребителите както в рамките на законоустановената гаранция, така и извън нея.
 
В рамките на законоустановената гаранция от продавачите ще се изисква да предлагат ремонт, освен когато той е по-скъп от замяната.
 
Извън законоустановената гаранция потребителите ще разполагат с нов набор от права и инструменти, за да се превърне „ремонтът“ в лесна и достъпна възможност:
 
    право на потребителите да изискват ремонт от производителите за продуктите, които са технически ремонтируеми съгласно правото на ЕС, като пералните машини или телевизорите. По този начин ще се гарантира, че потребителите винаги ще има към кого да се обърнат, когато решат да ремонтират своите продукти, и ще се насърчат производителите да развиват по-устойчиви бизнес модели;

    задължение за производителите да информират потребителя кои са продуктите, които са длъжни да ремонтират;

istock
istock

    онлайн платформа за намиране на подходяща услуга за ремонт, която да свързва потребителите със сервизите и продавачите на обновени стоки в близост до тях. Платформата ще дава възможност за търсене по местоположение и стандарти за качество, с което ще подпомага потребителите да намерят привлекателни оферти и ще повиши видимостта на сервизите;

Намалена цена при покупка на стока не означава намалени права
   
    европейски формуляр за информация относно ремонта, който потребителите ще могат да изискват от всеки сервиз и с който се осигурява прозрачност по отношение на условията за ремонта и неговата цена и се улесняват потребителите при съпоставянето на оферти за ремонт;
    ще бъде разработен европейски стандарт за качество на ремонтните услуги, за да се помогне на потребителите да разпознават сервизите, които се ангажират с предоставянето на по-високо качество. Този стандарт за „лесен ремонт“ ще бъде отворен за всички сервизи навсякъде в ЕС, които желаят да се ангажират с минимални стандарти за качество, например въз основа на времетраенето на ремонта или наличността на продуктите.
 
Следващи стъпки
 
Сега предстои предложението на Комисията да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета.

istock
istock

Комисията предложи днес и общи критерии срещу подвеждащите и заблуждаващите твърдения за екологосъобразност. С днешното предложение на потребителите се осигурява по-голяма яснота, по-голяма увереност, че когато нещо се продава като „екологосъобразно“, то наистина е „екологосъобразно“, както и по-качествена информация при избора на екологосъобразни продукти и услуги. Предприятията също ще имат полза, тъй като онези от тях, които полагат реални усилия за подобряване на устойчивостта на своите продукти, ще бъдат по-лесно разпознавани и възнаграждавани от потребителите, ще могат да увеличат продажбите си, вместо да бъдат изправени пред нелоялна конкуренция. По този начин предложението ще спомогне за създаването на еднакви условия на конкуренция по отношение на информацията за екологичните характеристики на продуктите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg