Етикетът на пчелния мед трябва да посочва страната или страните на произход, където е бил добит продуктът.

Днес бе приета наредба, с която се регламентират изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, като целта е да се защитят здравето и правата на потребителите, да бъдат улеснени свободното движение на пчелния мед и достъпът до висококачествени продукти, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

С наредбата се определят изискванията към състава, характеристиките, наименованията на пчелния мед и към етикетирането на продуктите. 

Медът ще продължи да поскъпва

Разпоредбите не са нови, а са прецизирани и съобразени с промените в европейското и националното законодателство, и по-специално Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига.

Когато пчелният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за консумация от човека, не се допуска добавянето на хранителни съставки, хранителни добавки или добавянето на друго освен пчелен мед.

istock
istock

Пчелният мед не съдържа несвойствени за състава му органични и неорганични примеси, няма чужд вкус или мирис, признаци на начална ферментация, изкуствено предизвикани промени в киселинността и не трябва да е бил нагряван по начин, който да разрушава или значително да деактивира естествените му ензими. Поленът и съставките, характерни за пчелния мед, с изключение на филтрирания пчелен мед, не се отстраняват, освен когато това не може да се избегне при пречистване.

При етикетирането на пчелен мед се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите и на Наредбата за предоставянето на информация на потребителите за храните, приета от Министерския съвет и обнародвана в Държавен вестник през 2021 година.

Промените целят да ограничат нарушенията и да се повиши ефективността на извършвания контрол.

istock
istock

Предвижда се постановлението да влезе в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в "Държавен вестник", тъй като е необходим срок за запознаване и адаптиране на бизнес операторите и контролния орган към изискванията на наредбата. 

По данни на статистическата служба на Европейския съюз "Евростат" през 2021 г. страните от ЕС са внесли 173 400 тона непреработен пчелен мед от държави извън ЕС на стойност от 405,9 милиона долара. За сравнение, през същата година те са изнесли само 25 500 тона от този продукт в страни извън ЕС за 146,6 милиона долара.

Най-много пчелен мед през 2021 г. в страните от ЕС е внесен от Украйна - 53 800 тона, което се равнява на 31 процента от целия внос на продукта в ЕС от страни извън него. Следват Китай (48 хил. тона, 28 процента от общия внос в ЕС), Meксико (15 500 тона, девет на сто от общия внос в ЕС), Аржентина (14 400 тона, осем процента от целия внос в ЕС) и Бразилия (7900 тона, пет на сто от общия внос).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg