Създаването на специална правна уредба на договорите за изкупуване на земеделски продукти, предвижда нов Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни.

Министерството на земеделието и храните организира обществена консултация по концепция на проект на закона.

Основната част от добавената стойност по веригата за доставки на храни отива при търговците и преработвателите и много малка част остава за земеделските производители, посочват от земеделското министерство. Земеделските производители, като звеното с най-слаби преговорни позиции във веригата на доставки, се нуждаят от специална защита при сключването и изпълнението на договорите за изкупуване.

80% от зеленчуците и 40% от свинското са вносни

За нейното постигане се предвижда въвеждане на минимални срокове на действие на договорите за изкупуване на първични земеделски продукти, които отчитат продължителността на производствения цикъл в земеделието, забрана на определени договорни клаузи в договорите за изкупуване, както и срокове за плащане на цената, които са насочени към осигуряване на по-справедливо разпределение на добавената стойност за първичните производители във веригата на доставки.

Уредените правила за изпълнение на договорите за изкупуване, свързани с мястото на изпълнение, измерването и окачествяването и заготовката на продукцията, отразяват особеностите на производството на нетрайни продукти, което има сезонен характер.

istock
istock

Със закона се предвижда да се въведе задължителна писмена форма на договорите за изкупуване на първични земеделски продукти. В съответствие с нормата на Регламент (ЕС) № 1308/2013 е определено задължителното съдържание на договорите за изкупуване, посочени са и възможности за неговото допълване с доброволно избрани от договарящите страни условия или клаузи.

Предвижда се и създаване и поддържане в Министерството на земеделието и храните на публичен електронен регистър на търговците на едро на земеделски продукти и храни.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase