Присъединяването към еврозоната е кулминацията на многогодишен процес на сближаване на България с останалите страни от еврозоната и би допринесло допълнително за политическата и икономическата конвергенция на страната.

Това се посочва в анализ, посветен на икономическите ефекти от присъединяването на България към еврозоната, разработен от членове на Съвета за икономически анализи (СИА), съобщават от съвета. Анализът е публикуван на интернет страницата на СИА, а негови автори са Гунтрам Волф, Йото Йотов, Джефри Нилсен и Пламен Ненов.

В анализа се представят факти, свързани с потенциалните икономически ефекти от присъединяването на страната ни към еврозоната. Той се фокусира върху четири теми, които авторите смятат за най-важни по отношение на членството ни във валутния съюз - ефектите върху инфлацията, търговската интеграция, капиталовите потоци и лихвените проценти. Разгледан е и опита на сравними страни от Източна Европа непосредствено преди и след приемането на еврото като отправна точка за разбиране на вероятните ефекти за България.

Като цяло присъединяването на България към еврозоната не би представлявало сериозна промяна за българската икономика, е основният извод в анализа. Като пример за това се отбелязва, че валутният борд в страната се възприема като надежден и разликите в лихвените проценти спрямо тези в еврозоната са сравнително малки, както и че банковата ни система вече е под надзора на Единния надзорен механизъм на Европейската централна банка.

Как ще се променят парите ни в евро обяснява БНБ

Членството в еврозоната би донесло на България някои допълнителни предимства, като по-лесно управление на ликвидността на българските публични финанси и намалени транзакционни разходи при търговията, се отбелязва в анализа. Посочва се още, че така България би станала част от официалния процес на вземане на решения относно паричната политика и банковия надзор.

istock
istock

За да бъдат извлечени максимални ползи от присъединяването към еврозоната, според авторите на анализа е необходимо фокусиране върху няколко икономически приоритета. С оглед документираното еднократно първоначално увеличение на ценовите нива при услугите, както и на възприятията за инфлация, за България е важно да прилага политиките, използвани от други източноевропейски страни за адаптиране на обществото към новата валута, се посочва в анализа.

Отбелязва се и че тенденцията към по-голяма финансова интеграция с останалата част от ЕС ще продължи, когато България се присъедини към еврозоната, както поради банковия съюз, така и поради повишената търговска интеграция. Независимо от това, рискът от нестабилност в капиталовите потоци и кредитни бумове, макар и ограничен, трябва да бъде наблюдаван и при нужда да бъдат приложени подходящи политики, а макропруденциалните политики, като антицикличния банков капиталов буфер, са сред мерките, които биха могли да се използват, ако този риск се повиши, отбелязват авторите на анализа.

Ще се вдигнат ли цените с приемане на еврото

България провежда консервативна фискална политика, която допринася за доверието към валутния борд, а  присъединяването към еврозоната би имало ограничено въздействие върху лихвените проценти, пише в анализа. Въпреки това според авторите е важно да бъде продължена традицията на фискална политика в съответствие с договорите на ЕС, за да бъдат избегнати рискове за доверието в публичните финанси на страната.

Съветът за икономически анализи изготвя независими анализи и становища по отделни въпроси относно състоянието на българската икономика, предизвикателствата и рисковете пред нея, както и възможни политики и препоръки за решаването им.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg