Българската стопанска камара (БСК) се въздържа от подкрепа на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС) в частта за корекция на данъчната основа и начисления данък при несъбираеми вземания по доставки.

Това се казва в становище на БСК, адресирано до служебния министър на финансите и до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество Лазар Лазаров – служебен социален министър.

От Камарата са готови да участват в работна група за допълнително прецизиране на тези важни за бизнеса разпоредби.

БСК с три аргумента за определяне на минималната работна заплата

Очаква се проектозаконът да бъде обсъден по време на заседанието на НСТС на 20 октомври.

БСК подкрепя предложените изменения, свързани с въвеждане на разпоредби на европейското законодателство и отстраняване на несъответствия между българското и европейското законодателство. Става дума за инициативата за въвеждане на промени в ЗДДС, които дават възможност да се намали данъчната основа на доставката в случай на пълно или частично неплащане, ако вземането по доставката е окончателно несъбираемо или са налице доказателства за вероятната му несъбираемост.

istock
istock

Според БСК предвидената възможност в разпоредба на ресорна евродиректива е предпоставка за разрешаване на редица проблемни казуси на българския бизнес по отношение на корекция на авансово внесен в бюджета ДДС за доставки, по които не е получено пълно или частично плащане от търговеца.

Прогноза: Зима и рецесия се очертават в Европа

Според БСК обаче новосъздадената "Глава тринадесета "а" "Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане" съдържа неясноти и прекомерни ограничения, които възпрепятстват българските предприятия да извършат корекция на данъчната основа и внесения данък в предвидените случаи.

За изискването да не е извършено възмездно прехвърляне на вземането от БСК смятат, че подобно условие може да доведе до несправедливи последствия. Това правило според Камарата следва да се прилага единствено при цесия по номинал.

Условието доставчикът да е уведомил писмено получателя, че счита съответното вземане за несъбираемо и да разполага с доказателства, че уведомлението му е било доставено до получателя, често може да се окаже практически неизпълнимо, смятат от БСК.

От БСК призовават за удължаване на сроковете, предвидени в § 15д от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС за доставките на храни, подходящи за бебета или за малки деца, и доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули. БСК многократно призовава намалената ставка за посочените стоки да остане безсрочна, доколкото тя е пряко обвързана със специалния режим на облагане с ДДС на многоцелевите ваучери, които работодателите предоставят на своите работници и служители, посочват от Камарата в становището си.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg