Би било много добре, но е твърде оптимистично още през април да очакваме поевтиняване на храните, защото икономиката е инерционна система. Договорените цени вече са във веригите на доставки, те са договорно обвързани и ще има време за адаптация към по-ниско равнище. Към момента трябва да очакваме най-вероятно определен положителен ефект главно от сдържането на енергийните цени. Това каза в интервю за БТА проф. д-р Татяна Хубенова от Института за икономически изследвания на БАН, председател на Съюза на икономистите в България.
 
Но, освен това, ценообразуването на стоки и услуги остава "натоварено" и с нарастващите цени на услуги и на лихвени проценти, свързани със задълженията по кредити на производителите и търговците - така наречената инфлация на разходите ще се влияе и от този фактор в 2023 г., коментира ученият. Проф. Хубенова допълни, че всичко ще зависи от баланса между търсенето и предлагането на конкретните пазари и пазарната организация.
 
Безспорно е да очакваме положителен ефект на предприетите от държавата мерки за мониторинг на цените и определен надзор на ценообразуването. В този смисъл по-реалистично е да усетим намалението на цените на храните едва в началото на лятото, като в крайна сметка всичко зависи и от цените на енергийния внос и намаляването на производствените разходи, изтъкна проф. Хубенова.
 
Най-труден е преходът от двуцифрена към едноцифрена инфлация
 
Ученият изтъкна, че най-труден по принцип е преходът от двуцифрена към едноцифрена инфлация, което е задачата на България. Съобразно зимната прогноза за европейската икономика в последния доклад на ЕК за България се дават по-позитивни макроикономически показатели спрямо есенната прогноза от 2022 г. Първото обяснение на този позитивизъм според учения са подобрените очаквания на ЕК за европейската икономика като цяло.

Тя напомни за посоченото в доклада, че се очаква ЕС да се размине технически и на "на косъм" с рецесията, което според учения означава, че не само се очаква рецесията да е "плитка", но дори и да не бъде допусната като цялостен обхват. За България това означава, че външното търсене в европейски контекст няма да съставлява риск към по-нататъшно намаление, което според експерта е добре от гледна точка очакванията за нашия износ.
 
По отношение на очакванията в прогнозата на ЕК за 7,8 на сто инфлация в България през 2023-а, проф. Хубенова напомни, че разчетите са базирани на данните за общия хармонизиран индекс на потребителските цени от 13 на сто за декември 2021 г. - декември 2022 г. и спрямо това равнище се прогнозира намалението за 2023 г. Ученият отбеляза, че основната тежест за такава прогноза е свързана с намаленото търсене на енергоресурси заради меката зима, забавянето на ръста на цените им и най-вече на по-доброто управление на енергийната криза, преди всичко на национално равнище.

istock
istock

Положителен е процесът и в рамките на ЕС, например по отношение на цените на руски петрол и газ с приетите от началото на февруари т.г. "тавани" за цените на барел както за мазута и нафтата, така и за дизела, керосина и газьола. Ученият обаче предупреди, че несигурността поради военновременната обстановка продължава и в този смисъл тя отбеляза няколко важни допускания на ЕК в доклада.

Цените на храните ще се понижават постепенно

На първо място тя открои допускането, че в България инфлацията ще остане по-висока спрямо тази в еврозоната, което се отнася и за други държави от ЕС в Източна Европа. Ученият обясни, че тези очаквания са базирани на факта, че в посочените държави, в това число и у нас, бе постигнато значително по-високо равнище на инфлация спрямо еврозоната и останалите стари членки на ЕС. На второ място, цените на услугите се очаква да остават по-устойчиво високи. В този смисъл, по думите на учения, в България и другите страни от Източна Европа борбата за намаляването на инфлацията ще е по-трудна и тя ще остане съществена най-вече в областта на стоките първа необходимост и на услугите.
 
Най-тревожна за България през 2023 г. остава инфлацията при храните
 
При анализ на хармонизирания индекс на потребителските цени по отделни стокови позиции най-тревожна за България остава не само енергийната инфлация, инфлацията при храните - животински и растителни мазнини, млечни продукти, месо, зеленчуците, като завишаването на цените при животинските и хранителните масла е 38 процента към декември 2022 г. на годишна база, отбеляза ученият.

istock
istock

Тя изтъкна, че въпреки мерките спрямо ДДС, хлябът и зърнените изделия остават с 25 на сто инфлация за миналата година, месото - с 18,2 на сто, млякото, млечните продукти и яйцата - 27,7 на сто, докато при някои вносни стоки - кафе, чай, какао, повишаването на хармонизирания индекс е само с 16,1 на сто. Това според учения означава, че България има вътрешни източници на инфлация, които са свързани с несигурността на бизнеса и неясната ценова структура на пазара, както и с проблемите на структуриране на пазара на дребно и на едро, т.е. проблемите за това как работят търговските надценки, какъв е контролът върху храните и надзорът по отношение на конкуренцията.
 
В този смисъл, според проф. Хубенова, предложението на служебния кабинет за мониторинг на ценообразуването е важно, за да може обществото да се ориентира във вътрешните източници на инфлация. По думите на учения за България от изключителна важност е надзорът върху цените на стоките, особено на тези, които рисково са постигнали много високо равнище на инфлация.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg