Българската народна банка (БНБ) днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия номер BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27 юли 2026 г., съобщи БНБ.
 
За продан се предлагат книжа за 200 млн. лева с 2,25 на сто годишен лихвен процент.
 
През септември БНБ направи два аукциона за ДЦК за общо 400 млн. лева. При първия беше постигната  среднопретеглена годишна доходност от 3,01 на сто, а при втория - 4,13 на сто.
 
През пролетта държавата продаваше държавни ценни книжа при между 0,55 и 1,33 процента годишна доходност.

41,5 млрд. евро е брутният външен дълг на България

Министерството на финансите на България пласира на международните капиталови пазари на 15 септември облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2,25 млрд. евро. Първият транш е за облигации със срочност 7 години, обем от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,125 на сто. Вторият транш е за облигации със срочност 12 г., обем от 0,75 млрд. евро и лихвен купон 4,625 на сто.
 
Календарът на Министерството на финансите предвижда през октомври да се направят четири аукциона за ДЦК за общо 750 млн. лева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg