През август общият показател на бизнес климата намалява с 2.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, съобщиха от Националния статистически институт.

Оптимизъм има само в строителството, където отрасловият показател се повишава с 0.7 пункта.
 
Това се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 1.5 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани.
 
Несигурната икономическа среда продължава да бъде факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

В търговията на дребно браншовият съставен показател намалява с 5.7 пункта, като и тук причината са по-резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Ще се стигне ли до фалити и поскъпване на стоки заради завишената цена на тока

Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са неблагоприятни.
 
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец анкетата отчита засилване на негативното им влияние.
 

istock
istock

През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 3.7 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.
 
Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg