Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към края на 2020 г. възлизат на 26,288 милиарда евро по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
 

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 11,653 млрд. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с ПЧИ за 5,298 млрд. евро.
 
Увеличение на ПЧИ през 2020 г. се наблюдава в отрасъл "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като относителният им дял към общите преки чуждестранни инвестиции нараства с 4,2 процентни пункта в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на ПЧИ в промишлеността намалява с 1,0 пункт спрямо 2019 година.
 
В същото време предварителните данни на НСИ показват, че разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката през 2020 г. са 23,125 млрд. лева по текущи цени.

Как се правят сделки с ценни книжа на капиталовия пазар

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 7,494 млрд. лева, следван от промишлеността с 5,37 млрд. лева.
 

Нарастване през 2020 г. на ДМА се наблюдава в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), като относителният дял на придобиването на дълготрайни материални активи се увеличава с 8,6 процентни пункта в сравнение с 2019 г., като в промишления сектор е регистриран спад с 4,8 пункта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg