Реалното нарастване на доходите ще се забави. Това се посочва в Конвергентната програма на България (2022–2025 г.), публикувана от Министерство на финансите.

Очакванията за динамиката на доходите от труд в средносрочен хоризонт ще останат високи, но оценките за тяхното реално нарастване са ревизирани в низходяща посока, пише в документа. През 2022 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает е оценен на 8.1% и отразява очакваното търсене на труд, повишаването на минималната работна заплата и осигурителни прагове, както и някои вторични ефекти от високите темпове на инфлация в страната.

Инфлацията ще се отрази върху ръста на доходите и това ще бъде по-осезаемо през 2023 г. Забавянето на растежа на компенсацията на един нает през 2022 г., спрямо предходната година, ще е резултат основно от по-ниския принос на публичния сектор.

Друг фактор, който се очаква да има ограничаващо влияние е включването на бежанците от Украйна в пазара на труда, тъй като е направено допускане, че те ще са заети в дейности с относително по-ниски от средните за икономиката производителност на труда и заплащане.

С постепенното ускоряване на динамиката на производителността на труда през 2023 г., търсенето на труд и очакваният ефект от нарастването на цените, компенсацията на един нает ще се повишава с ускорен темп от 9.2%, прогнозират от Министерство на финансите. В периода 2024–2025 г. този темп ще остане висок, съответно 8.2 и 7.6%, но ще започне да се забавя.

Стигат ли ни доходите след скока на цените

Реалното нарастване на доходите от труд е оценено да се възстанови частично през 2023 г., като едва през 2024–2025 г. може да се очаква то да е съпоставимо с темповете в периода преди 2021 г.

istock
istock

Забавянето на икономическата активност през 2022 и 2023 г. ще отразява по-ниския темп на нарастване на  производителността на труда. Последният е оценен средно на 2.1% през 2022–2025 г., което заедно с очакваното нарастване на доходите от труд ще доведе до 6.1% средногодишен растеж на номиналните разходи за труд на единица продукция. Реалните разходи за труд на единица продукция ще се повишават с минимален средногодишен темп от 0.9%.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg