Корпоративната социална отговорност е една от актуалните теми не само в обществото, но и в правото и икономиката. Обикновено тя се свежда предимно до това всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение с природата и обществото, да бъдат задължени да съхраняват и защитават обществените интереси.

Дали това изчерпва ангажимента на фирмите по тази на пръв прочит ограничена в периметъра си тема, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Богатите стават все по-богати

Всъщност Корпоративната социална отговорност не е предмет на правно регулиране и затова липсва легална дефиниция в законите. Дебатът по темата се води предимно в областта на етиката и се свежда до това дали търговското дружество трябва да бъде контролирано повече от държавата, или е необходим социален договор между него и гражданското общество. Факт е обаче, че държавата невинаги проявява достатъчна загриженост и бдителност и при защитата на природата и обществените интереси.

В практиката, както повечето от нас са се убедили, намесата на будни граждани и неправителствени организации, често и благодарение на социалните мрежи, сигнализират за явления, които рушат невъзвратимо природните обекти. Това е и причината корпоративната социална отговорност да се реализира под едновременния натиск на държавата и обществото.

В другите държави въпросът с отговорността на фирмите е поставен на преден план и е въпрос на чест за развитието на дружествата в обществен и икономически план.

istock
istock

Нека изясним, че социалната отговорност е етична категория и означава, че предприятието като организация или еднолично образувание има задължение да действа в полза на обществото като цяло. Тя изисква търговецът да има по време на бизнес дейността си етично поведение и да допринесе за икономическото развитие, като усъвършенства качеството на живот както на работниците си и техните семейства, така и на местното общество и на обществото като цяло. Тази отговорност възниква както за пасивно поведение - непредотвратяване на вредоносни действия, така и за активно - действия, които противоречат директно на социалните цели.

Как пазарът на труда посреща революцията на изкуствения интелект

В днешно време компаниите следва да полагат усилия да се интегрират социално и екологически в своята бизнес дейност и в отношенията със своите партньори. Като част от обществото, като част от средата, в която се развиват, дружествата, техните решения, тяхната дейност се преценява не само на базата на печалбите за самите тях, техните съдружници и акционери, но и на базата на това, доколко те служат и са полезни за обществото, на базата, на социалното им значение и цели. В модерната търговска среда корпорациите и техните мениджъри са принудени да играят значителна активна роля за увеличаване благосъстоянието на обществото.

За да бъде реализирана тази отговорно, основно значение има средата, в която отделните компании съществуват и действат, локалната социална и природна среда и широкото глобално обкръжение, в което реализира целите си.

istock
istock

Без всякакво съмнение е, че бизнесът е активен участник в обществения живот, който ангажира природни ресурси, привлича работна ръка, създава материални блага за обществото.

Какви са условията за правене на бизнес у нас

В много от случаите, бизнесът е участник в политическия живот. Отговорността на компаниите следва да се изразява в оптимизация на природните богатства на локално и национално ниво като част от нейната производствена дейност, в резултатите от съревнованието между корпорацията и другите организации в същата област, обогатяването на социалната среда чрез увеличаване на възможностите за работа, дистрибутиране на положителните резултати от дейността на собствениците на дружеството чрез разпределение на дивиденти не само между съдружниците и акционерите, но и между работниците.

Но най-голямата връзка на корпоративната социална отговорност е връзката с климатичните изменения. Малко или много всяка производствена дейност експлоатира ресурсите на планетата. В някои случаи - по невъзвратим начин - отравяне на земи и води, изсичане на гори, унищожаване на биологичното разнообразие, разболяване на населението, увреждане на генетичния код и др.

В някои случаи печалбата на едно предприятие може да се намира в причинна връзка с влошаване на околната среда и на начина на живот в определено населено място. И точно тук трябва да се намеси обществото и неправителствения сектор - да обезпечи баланса между интересите на корпорацията и тези на гражданите, на цялото общество, като ги степенува по важност и насочи вниманието да държавните органи към тези въпроси.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg