Печалбата на банковата система за първите шест месеца на годината възлезе на 918 млн. лв., което е с 14.6 на сто повече спрямо отчетената за същия период миналата година.

Показателят за възвръщаемост на активите (ROA) бе 1.69 %, а на възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) - 12.98 %.

Данните са от тримесечното издание на БНБ "Банките в България", което е публикувано на интернет страницата на Централната банка.

Активите на банковата система са достигнали 108.6 млрд. лв. в края на юни, като се увеличават с 0.3 на сто (332 млн. лв.) през второто тримесечие на годината. Делът в активите на петте най-големи банки в края на юни е бил 59.9 процента.

6 български банки в Топ 20 на региона

В общите активи на банковата система към края на юни делът на дъщерните банки от ЕС е бил 72.2 на сто, а на клонове от ЕС - 2.9 на сто.

В периода април - юни продължава тенденцията към намаляване размера и дела на необслужвани кредити и аванси.

Ликвидната позиция на банковия сектор е стабилна, информират от БНБ.

Банка "Пиреос" вече официално е част от "Юробанк България"

10-те най-рискови банки в Европа
economic.bg

Независимо от това кредитните институции трябва да продължат да управляват внимателно ликвидните си потоци, посочват от Централната банка.

Според БНБ, понастоящем повишената кредитна активност се отразява положително върху доходността на банковия сектор и показателите за качеството на кредитния портфейл.

Кредитоспособността на длъжниците обаче може да се влоши при евентуална неблагоприятна динамика на заетостта и доходите, както и при рязко увеличение на лихвените проценти по кредитите, предупреждават от трезора.

istock
istock


Евентуално проявление на кредитния риск би довело до влошаване на качеството на активите, което би усложнило решаването на въпросите, свързани с необходимостта от намаляване на обема на необслужваните кредити.

Теглим по-евтини кредити

Банките разполагат със значителен обем обезпечения по кредитните си експозиции, но евентуално влошаване на пазарните условия би могло да ограничи възможностите за реализация на обезпеченията или да доведе до понижение на цената им с произтичащата от това необходимост от допълнителни обезценки, констатира БНБ.

istock
istock

Днес трезорът ще представи нова банкнота с номинал 50 лева. Тя ще е с подобрени защитни елементи. На банкнотата е изобразен Пенчо Славейков.

Досегашните две емисии на 50-левката ще останат в обращение заедно с новата серия.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg