Консултантската компания Alvarez & Marsal класира най-големите банки в Европа по отношение на ефективността. Business Insider от своя срана е избрал десетте най-лоши в това отношение.

A&M класира банките въз основа на 13 различни „ключови показателя за ефективност”, сравнявайки доходността и устойчивостта в области като растеж, оперативна ефективност, риск, ликвидност и платежоспособност.

По този начин се вижда кои банки са най-силни и най-безопасни в Европа и кои са най-рисковите.

Като се имат предвид проблемите на Deutsche Bank през последните осем месеца, не е изненадващо, че те са напред в негативното класиране. Британските банки Lloyds и Barclays също показват лоши резултати.

В доклада A&M се посочва, че „европейското банкиране се превърна в битка само за смелите”, добавяйки, че „четири банки изостават и трябва да преосмислят стратегията си и да преструктурират части от бизнеса си“.

Ето и 10-те най-рискови банки в Европа през 2019 г.

10. Barclays (Активи: $859.7 млрд.)

Банката се представя слабо по отношение на възвращаемостта и платежоспособността, но се класира високо по приходи, разходи и ликвидност.

9. Commerzbank (Активи: $514.5 billion)

Германският кредитор се нарежда на девето място след слабо представяне на разходите и възвращаемостта, но се представя силно в качеството на активите.

8. UBS (Активи: $1066.8 млрд.)

Швейцарската банка има лош резултат по отношение на разходите и платежоспособността, но е добре при приходите.

7. Lloyds (Активи: $780.6 млрд.)

Британската банка се справя лошо с разходите, приходите, ликвидността и качеството на активите и има средна доходност.

6. Caixa Bank (Активи: $430 млрд.)

Испанската финансова институция се нарежда на ниско ниво по отношение на платежоспособността и качеството на активите, но високо при разходите и възвращаемостта.

5. BNP Paribas (Активи: $2271.8 млрд.)

Френската банка се класира предимно средно за класацията на A&M, с изключение на доходността и платежоспособността, които са сред най-лошите сред европейските банки.

4. Groupe BPCE (Активи: $1417.6 млрд.)

BPCE, чийто главен офис е в Париж, се представя слабо по отношение на доходността и ликвидността, но е с високи приходи.

3. Societe Generale (Активи: $1457.7 млрд.)

Френската банка по-рано тази година обяви масови съкращения на работни места. Тя се класира слабо по отношение на възвращаемостта, ликвидността и платежоспособността, но се нарежда високо при ефективността на разходите.

2. DZ bank (Активи $562.4 млрд.)

Германската банка е втората най-слабо представяща се, според A&M. Тя се нарежда на високи позиции на приходите, но е слаба на доходност, ликвидност и платежоспособност.

1. Deutsche Bank (Активи: $1501.2 млрд.)

Най-голямата германска банка преживява трудни времена. Провежда големи съкращения на работни места, а скандалите с пране на пари и връзките с Джефри Епщайн теглят надолу марката и цената на акциите на компанията. A&M обявиха Deutsche като най-рисковата банка в Европа, с лошо представяне по отношение на платежоспособността и възвращаемостта. Тя обаче се представя високо при ликвидност.