Близо 85 процента или повече от 8 от 10 българи обитават свое собствено жилище, при среден показател за ЕС от 70 на сто (7 на 10 европейци).

Това отчита анализ на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Евросъюза през 2016 г., предаде БТА.

Според европейската статистика около 54,5 на сто от населението у нас живее в къщи, а 45,5 на сто обитава апартаменти в блокове.

От притежаваните от българите над 3,9 млн. броя жилища - 2,6 милиона са в градовете и около 1,3 милиона - в селата.

При население у нас в края на миналата година малко над 7,1 милиона души - 5,3 милиона българи (73 на сто от населението) са обитавали жилища в градовете и около 1,8 милиона (23 процента) - в селата.

Броят на селата у нас през миналата година е бил малко под 5 000, като 157 села изцяло са били без население, а в 1148 села у нас са живеели между 1 и 49 души.
Градовете у нас са били 257, а тези с над 100 000 души - едва шест на брой. Въпреки това в тези шест града са живеели около 34 процента от населението на страната.

По данни на родната статистика - за последните 5 години броят на притежаваните от българите жилища се е увеличил с над 44 хиляди. В края на миналата година у нас е имало 3 943 989 броя жилища, а през 2011 г. те са били 3 899 759 броя.

Средният размер на жилищната площ, която българинът е обитавал, е била около 72 кв. м, като с този размер у нас е имало приблизително около 2 млн. броя жилища.

Как е в Евросъюза

През 2016 г. 41 процента от населението на ЕС е живеело изцяло в градовете, докато 31 процента са живели в градове и предградията, а 28 на сто - изцяло в селски райони, отчита Евростат.

В ЕС мнозинството от хората през 2016 г. са били собственици на жилищата си, като близо 70 процента са притежавали собствен дом, докато 30 на сто са наемали жилището си или 7 от 10 граждани на ЕС са имали собствен дом.

Най-голям дял от населението, притежаващо свое собствено жилище, е регистриран в Румъния - 96 процента собственици, пред Литва - 90 процента, Словакия - 89,5 процента и Унгария - 86,3 процента.

Въпреки високия процент собствени домове - румънците са най-притеснени откъм жилищна площ едва 44 кв.м средно на човек - при среден показател за ЕС - 96 кв.м.

На другия край на скалата - едва над половината от населението, което живее в Германия (52 процента) , Австрия (55 процента), Дания (62 процента), Великобритания (63 процента) и Швеция (65 процента) - е притежавало собствен дом.

В някои страни на ЕС повече от половината от населението живее в жилища, които са с ипотека или заем - в Швеция този дял е 61 на сто, в Холандия - 59 на сто, в Дания - 50 на сто.

В голяма част от държавите-членки мнозинството от населението живее в къщи през миналата година, като най-висок процент е регистриран в Ирландия - 92,5 на сто и Обединеното кралство - 85 на сто, следвани от Хърватия - 80 на сто, Белгия - 78 та сто и Холандия - 76 на сто.

Най-малък процент хора (под 50 на сто) живеят в къщи в Испания, Естония, Латвия и Литва, отчита Евростат.