Цените на жилищата у нас ще продължат да нарастват през третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. на годишна база. Това ще се определя от засиленото търсене на жилища в съответствие с прогнозираното подобряване на икономическата активност в страната и наблюдаваното от началото на годината нарастване на склонността на домакинствата за покупка на жилища.

Това се казва в прогноза на БНБ, публикувана в тримесечното издание „Икономически преглед“.

В него се посочва още, че през първото тримесечие на 2021 г. годишният темп на растеж на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ) се ускори до 7.5% (спрямо 5.4% през предходното тримесечие), което беше съпроводено и с увеличение на обема на сключените сделки за покупко­продажба.

Нарастване на цените на жилищата беше отчетено в пет от шестте най-­големи областни градове, като най-­значително бе поскъпването на жилищата в София (11.6%). По подкомпоненти на ИЦЖ по-­силно повишение на цените се наблюдаваше при съществуващите (8.9%) спрямо новите (6.7%) жилища.

Фактори, които продължиха да подпомагат търсенето на жилища и с това допринесоха за нараства­нето на техните цени, бяха повишението на доходите от труд, подобрението на нагласите на домакинствата за придобиване на жилище, а също и растежът на кредитната активност в условията на продължаващо понижение на годишния процент на разходи­те (ГПР) по нови жилищни кредити, уточняват от БНБ.

Според експертите на банката натрупаните спестявания в икономиката и липсата на достатъчно алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени проценти бяха други потенциални фактори с проинфлационно влияние върху цените на жилищата.

Цените на жилищата у нас ще се вдигат

През първото тримесечие на 2021 г. цените на жилищата общо за страната бяха с 5.3% по-­ниски спрямо отчетените максимални стойности през третото тримесечие на 2008 г.

istcok
istock

Оценките, направени с макроиконометричен модел на БНБ, показват, че през първото тримесечие на 2021 г. се запазва слабо положителното отклонение на текущите цени на жилищата в България от дългосрочното им равновесно ниво (в размер на около 2.7%), което се определя от фундаментални фактори като доходите и лихвените проценти по жилищни кредити.

През първото тримесечие на 2021 г. съотношението „цена/наем на жилищата“, което представлява алтернативен индикатор за подцененост/надцененост на жилищата, продължи да се отклонява положително от дългосрочната си (в ретроспективен план) величина.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg