Чужденци продължават да продават имотите си у нас, показват данните на БНБ. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2.3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0.3 млн. евро за януари – март 2021 г.

Преките инвестиции в страната за януари – март 2022 г. все пак се увеличават с 811.8 млн. евро за година или близо 4 пъти и са в размер на 1,055 млрд. евро (1.4% от БВП). В същия период на минлата година  те са възлизали на 244,1 млн. евро.

Само през март потокът от чужди инвестиции е положителен и възлиза на 112.5 млн. евро, при положителен поток от 41.5 млн. евро за март 2021 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 104.1 млн. евро за януари – март 2022 г.

Той е по-голям с 279.9 млн. евро от този за януари – март 2021 г., който е отрицателен в размер на 175.8 млн. евро.

Чужденци се отървават от имотите си в България

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-март 2022 г. са от Нидерландия (469,4 млн. евро), Белгия (159,4 млн. евро) и Австрия (115,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Германия (63,7 млн. евро) и Гърция (21,4 млн. евро).
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg