Моментът на откриване на наследство (смъртта на наследодателя) е винаги неприятен, но въпреки това трябва да помислим и за правната страна на въпроса. За деклариране на наследството има определен срок, който трябва да спазим. Другите наследници пък може да поискат делба на недвижимото имущество.

На първо място е добре да знаем какви са нашите права и задължения. Кой дължи данък наследство?Наследниците по права линия не дължат данък наследство, посочва адвокат Румена Симеонова. Това, което сте длъжни да направите, е да декларирате имота като своя собственост, придобита по наследство.

Срокът за подаване на декларация е 6-месечен от откриване на наследството. Това става пред общината, в която се намират наследените жилища/земи, тъй като за тях се дължат не републикански, а местни данъци и такси (например такса смет за градските жилища). Законовият текст е чл. 31, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

Често пъти наследниците не могат да се разберат какво точно да правят с придобития имот. За да получи всеки стойността на своя дял, най-удачното решение е продажба. Може ли тя да се осъществи, ако някой от наследниците не е съгласен на доброволна делба и може ли наследник да продаде имота самостоятелно?

Наистина няма нужда да започвате съдебна делба, няма нужда дори от доброволна, разкрива юристът. Ако смятате да продавате имота, можете да го продадете като наследници и без да минавате през доброволна делба. Просто договорете в предварителния договор каква част от цената ще бъде преведена на вас и каква – на останалите наследници.

По въпроса за продажбата – да, един наследник може да продаде своята част, но само ако преди това ги е предложил на другите наследници на не по-висока от действителната цена на продажбата.

Ако не го направи, сделката е относително недействителна по отношение на вас. Обаче не разчитайте на това, предупреждава Симеонова. Измислени са поне няколко начина това законово ограничение да бъде заобиколено. И да – има хора, готови да купят част от апартамент и после да влязат в делба с вас, стига цената да е достатъчно ниска.

Още нещо важно: понякога общински служител може да откаже да приеме декларацията за наследство с мотива, че наследодателят има стари задължения. Адвокат Милена Миткова е категорична, че нямат право да откажат да приемат декларацията ви. А дали ще плащате стари задължения и кога е съвсем друг въпрос.

Единият вариант е да помолите служителя на гишето да напише, че отказва да приеме декларацията и да се подпише. Другият вариант е да пратите декларацията по пощата с обратна разписка. И след седмица да отидете в данъчното, за да ви дадат само входящия номер, под който са завели документа, когато е пристигнал при тях.