След извършено обновяване на информационната система на Имотния регистър е осигурена възможност за автоматизирано известяване на посочен имейл адрес.

От Агенцията по вписванията съобщиха, че новата услуга предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения.

Подробна информация за условията за абониране за услугата ще бъде публикувана допълнително на страницата на Агенция.

При обновяването са извършени дейности и по оптимизиране на функционалности свързани с въвеждане на данни от служителите на Агенцията по вписванията с цел постигане на максимална точност и пълнота при въвеждане на информацията.

Извършена е и актуализация на системни компоненти и операционни системи, свързани с инфраструктурата на администрираните от Агенция по вписванията регистри.