Получилите разрешение за ползване хотели с площ над 1000 квадрата през 2014 г. са с почти 47,8 хил. кв. м разгънатата застроена площ (РЗП), което 2,75 пъти по-малко от по-миналата година. сочат данните на сайта bcc.bg. 

През 2014 г. са били завършени и 357,8 хил. кв. м ваканционни жилища, като в този сегмент от строителния пазар е

отчетен спад от 16,7% спрямо 2013 г.

Обратна е тенденцията при атракционните и спортните сгради. Въведените в експлоатация са почти 64,3 хил. кв. м или 1,7 пъти повече на годишна база. Най-голямо увеличение от над 92 на сто през миналата година има при завършените промишлени обекти. За 2014 г. те са били с площ от 389,9 хил. квадрата.

Обемът на завършено строителство и реконструкции през 2014 г. се увеличава спрямо предходната година с 4,79% до 2 431 719 кв. м. Пуснати са за ползване от новодомците 876,5 хил. кв. м жилищни сгради с площ над 1000 квадрата, което е ръст на годишна база от 6,28%.

Със завършените през миналата година 113,4 хил. кв. м офис сгради е отчетено нарастване спрямо 2013 г. от почти 8%. Пуснатите в експлоатация търговски обекти над 1000 квадрата през 2014 г. са 416 хил. кв. м, като е регистриран лек годишен ръст от 3,2%.

Към началото на май

в София обектите в строителство са 2,558 млн. квадрата,

а тези на етап проектиране – почти 3,1 млн. кв. м, сочи още статистиката. В Пловдив в момента се изграждат около 1,5 млн. кв. м, а на чертожната маса са почти половин милион квадрата. В София област се градят вече 142 250 квадрата различни обекти, но в замяна на това се планира изграждането на почти 2,451 млн. кв. м, което е 17 пъти.

Във Варна и района преобладават обектите на етап проектиране с планирана площ от 2,91 млн. кв. м. Те са 3 пъти повече от вече започнатите. В строителство във и около морската столица са почти 962 хил. квадрата.

В другата голяма област по Черноморието – Бургаска, разликата между започнатите и проектираните строежи е много по-малка. Сега по Южното Черноморие вече са в реализация 1,435 млн. кв. м строителни обекти. 

Инвеститорите проектират да започнат изграждането на сгради в района с РЗП от 1,6 млн. квадрата, сочи още статистиката на сайта.

В останалите градове на страната строителната и инвестиционната активност в началото на май е много по-ниска. В Благоевград се проектират 788 хил. кв. м обекти, а вече се строят почти 497 хил. кв. м. 

В най-големия крайдунавски град Русе в градеж са едва 92 хил. квадрата, а на етап проекта са други 182,5 хил. кв. м. В Добрич започнатите сгради са с почти 545 хил. кв. м РЗП, а проектираните - са малко над 340 хил. кв. м.