Много собственици на апартаменти се замислят за вътрешно преустройство – съединяване на стаи, засягане/избиване на носещи стени, смяна на щрангове или други конструктивни промени. Ако и вие планирате нещо подобно, за целта ще ви е необходим не само опитен майстор, а и още цял куп разрешителни, които да ви гарантират законността на извършваните от вас дейности.

Има немалко случаи, в които хората извършват подобни промени своеволно, пренебрегвайки задължителните документи. Възможно е при покупката на жилище също да заварите нелегални реконструкции от предишния собственик.

Съгласно действащото у нас законодателство нямате право да ползвате строежи или части от тях, ако те са в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация. Такова нарушение често се констатира по сигнал, а в най-добрия случай ще получите акт по Закона за административните нарушения и наказания.

Как да получите пари, ако съседът ви наводни

За дейности като външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки, подмяна на покривни материали или други вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата, няма да имате нужда от разрешителни.

При процедурата по смяна на предназначението на обект в една сграда обаче следва да съберете определена документация и да я съгласувате с различни институции. Затова се подгответе да отделите нужното време и се заредете с търпение.

istock
istock

Най-чести са ремонтите за разширяване на жилищната площ

Необходимостта от по-обширна жилищна площ в малък апартамент насърчава много хора да преустройват домовете си, като премахват или изграждат стени, прокарват водопроводна мрежа, там където не е била предвидена по план и т.н.

За събаряне на стена е необходимо да се издаде строително разрешение, когато говорим за сериозно преустройство на апартамент, дори и в случаите, когато при приобщаването на терасата към непосредствената до нея стая не се разрушават носещи стени или колони. При отсъствието на това изискване общинската администрация е в пълното си право да постави глоба за остъклена тераса или събаряне на стена на собственика.

Добра инвестиция ли е селската къща

За остъкляване на балкон не се изисква, но ако възнамерявате да събаряте преградна стена между балкона и стаята, която е непосредствено до нея, предназначението на балкона вече ще се промени и е необходимо да имате разрешение за събаряне на стена. При започването на такъв ремонт е необходимо да се запознаете с някои основни изисквания, за да не се стигне до събаряне на носеща стена, което може да доведе до много по-големи проблеми от глоба.

Преди да започнете реконструктивен ремонт, следвайте тези стъпки:

1. Съберете изходна документация;

Това включва нотариален акт, скици; скица от кадастър, актуално състояние; нотариално заверено съгласие от преки съседи; протокол от общо събрание с необходимия процент съгласие; документ, доказващ законният статут на преустройвания обект; технически паспорт на сградата, в която се намира преустройваният обект; писма от електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикиция, РИОКОЗ и други според конкретния случай.

2. Изгответе проектна документация;

Това включва техническия проект, изготвен от архитект и инженери, който съдържа различни проектни части – част архитектура + архитектурно заснемане на съществуващото положение; част конструкции (проект или конструктивно становище); част ОВК, част ВиК, част ЕЛ, ако се предвиждат промени в тях.

3. Съгласувайте проекта с електроразпределително дружество, ВиК, газоснабдяване, Топлофикация или други;

4. Внесете проекта и документацията в общината, за да получите разрешение за строителство.

Едва след това получавате разрешението за строеж и може да започнете строителство. За София разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория се издава от направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, а за четвърта и пета категория – от районната община.


Разрешение от съседите за преустройство на жилище

Както вече споменахме, преди да започнат процедурите по съгласие за преустройство на апартамент е нужно да се подсигурят заложените в закона разрешения от съседи в зависимост от типа на строителството. Най-често срещаното изискване е това, при което в сградите с управление на етажна собственост всички собственици използват заедно общите части, а преустройваният обект се намира на границата на имотите на съседите.

Покупка на имот - как да проверим строителя

Преустройството на апартамент в жилищни обекти с управление на етажна собственост зависят пряко от интересите на съседите и законът съвсем правилно изисква писменото им съгласие, в това число и нотариално заверено с подпис. Не подценявайте тази стъпка, защото нейният пропуск може да ви изиграе лоша шега.

Нашата препоръка е преди да започнете сериозно преустройство на апартамент първо да си осигурите всички необходими разрешения. След което да уведомите домоуправителя на сградата, който да предупреди съседската общност, че предстои преустройство и че вие разполагате с необходимото разрешение за ремонт на апартамент.

Как се сменя статутът на помещение?

Всяко помещение следва да се използва според неговото предназначение, което се определя с разрешение за ползване, издадено от общината. Ако желаете да ползвате помещение за офис, ателие, заведение, магазин, аптека, салон, жилище или друго, то имотът следва да е предназначен за тази дейност.

Понякога се налага смяна на предназначение на помещението, което по нотариален акт или по проект е определено за едни цели, а собственикът (наемателят) желае да го използва с други цели. В зависимост от вида и целта на преустройството се преминава през няколко етапа за въвеждане на строежа и издаване на ,,удостоверение за експлоатация‘‘ с новия статут на помещението.

istock
istock

Процедурата за промяна на предназначението на обект започва с изготвяне на инвестиционен проект, към който задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност. Становището трябва да доказва, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата.

Когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. Проектът се съгласува с експлоатационните дружества и се одобрява от експертен съвет по устройство на територията.

Изготвяне на проектна документация за смяна на статут включва: строително–конструктивна; архитектура; електроинсталации; ВиК (водоснабдяване и канализация); ОВК (отопление, вентилация, климатизация); доклад за енергийна ефективност; план за безопасност; пожарна безопасност. В края на процедурата ще получите ново удостоверение за въвеждане в експлоатация, в което обектът ще е описан с новия статут.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg