Арендатор може да получи законното право да обработва земеделска земя без собственикът й да е информиран за това. Това става като земята попадне в масивите за служебно разпределение. Как да предпазим земята си и какво да правим, ако някой вече я обработва?

Възможно е, ако арендаторът е подал заявление, че иска да участва в разпределението на така наречените„бели петна“, които се намират в обработвания от него масив, разкрива консултант Таня Китик.

Трябва да се има предвид, че подаването на заявление за подпомагане (получаване на СЕПП, НДП, НП1, НП2 и други субсидии, които се полагат в съответния район) не гарантира, че имотът ви няма да бъде определен като „бяло петно“ и да бъде разпределен на друг ползвател.

Експертът съветва собственикът да подаде и декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ. В нея той трябва да декларира местонахождението на имота и начина на трайно ползване.

В случай че собственикът иска лично да обработва земята си и не желае имотът му да се включва в масиви за ползване (да се превърне в „бяло петно“), трябва изрично да посочи това обстоятелство в декларацията. Тези декларации се подават в срок до 31 юлии важат за следващата стопанска година.

Трябва да се направи справка в общинска служба „Земеделие“и да се провери дали миналата година е имало разпределение на „белите петна“, приключило с протокол и ако има такъв, дали въпросната земя е попаднала в това разпределение.

В случай че арендаторът в съседство от вас е подал заявление през изминалата година, че желае да участва в разпределението на „белите петна“ в масивите, които обработва, (заявление по чл.37в, ЗСПЗЗ), а вие не сте подали декларация, че не желаете вашият масив да попада в това разпределение, е напълно възможно вашият имот да е разпределен на въпросния арендатор.

Разпределението, което евентуално е направено, важи за стопанската година, която тече в момента, и до 1-ви октомври същата година той има пълно основание да ползва имота, като получава и полагащите се субсидии, допълва Китик.

При това положение собственикът няма право да подава заявление за субсидии за Кампанията през настоящата година. В случай че го направи, ДФЗ-РА (Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция) ще го санкционира, въпреки че е собственик на имота.

Ако се намирате в такава ситуация, вероятно си задавате въпроса какво се случва с рентата, която следва да получите от това, че друг ползва имота ви. Арендаторът няма право да заплаща рентата на вас, а ще я преведе по специална банкова сметка към общината, от където вие ще си получите рентата под формата на парични средства, обяснява специалистът.

Ако обаче арендаторът не е подал заявление за участие в споразумение за ползване на „белите петна“ и самоинициативно и „по погрешка“ е изорал вашата земя, имате следните възможности:

- ако желаете да ползвате имота като ливада/пасище, трябва да възстановите земята като такава, защото нямате право да получавате субсидия за пасище, а то да е изорано и да се ползва като нива. От ДФЗ-РА ще ви санкционират. Трябва да разговаряте за това с арендатора.

- ако арендаторът по някакъв начин ви убеди да ползва имота ви като нива и рентата ви устройва, трябва да подпишете договор с него и следва да измените начина на трайно ползване на имота. Това става чрез общинска служба „Земеделие“ и не е скъпо (около 15-30 лева на декар). В този случай само той има право да получава субсидии, а вие само наем/рента.

- ако арендаторът откаже да възстанови ливадата, но и продължи да ползва имота ви, трябва да решите въпроса по съдебен път.

Как ще постъпите зависи от вас, след като посетите общинска служба „Земеделие“ и получите информация дали имотът ви е предоставен за ползване на арендатора като „бяло петно“. Имайте предвид още няколко неща:

- ако на арендатора е предоставено ползването на имота ви, то това важи само за тази стопанска година;

- ако вие искате да си ползвате имота следващата година, следва да подадете гореспоменатата декларация, че не желаете имотът ви да участва за разпределение за следващата стопанска година;

- ако той ползва имота ви като разпределено „бяло петно“, трябва да уведомите общинска служба „Земеделие“, че това не е нива, а ливада, и вие не сте давали съгласие за промяна на предназначението.


Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.