арендатор

Земеделие

Как се определя каква рента ще получите от земята си

Идва времето за изплащане на ренти тази година. Собствениците на земи в повечето случаи не знаят правата си. Когато имате сключен договор за ползване на земята, в него трябва да е упоменато в какъв ...

0

Имоти

Kрай на безсрочно получаване на рента за земята

Проектозаконът за земята слага край на безсрочното получаване на рента за земята, която собствениците са предоставили за обработка. До момента нямаше таван на сроковете, в които собственикът може да ...

3

Имоти

Въпросът с „белите петна“ ще става все по-актуален

Собствениците на ниви, определени като „бели петна“, все повече се увеличават. Земята се обработва от арендатор и за нея има споразумение, но може да липсва най-важното за нейния собственик – дължимата рента. Как ...

1

Имоти

Начини за справяне с арендатор-узурпатор

Имате земя, която дълги години не е била обработвана, и един ден случайно разбирате, че арендатор е започнал да я обработва без вашето съгласие...

5

Имоти

Как земята ни може да се превърне в „бяло петно“

Арендатор може да получи законното право да обработва земеделска земя без собственикът й да е информиран за това. Това става като земята попадне в масивите за служебно разпределение. Как да предпазим ...

10

Имоти

Важи ли старият аренден договор за новия собственик

Покупката на имот от търг е колкото изгодна сделка, толкова и рискована сделка. Например след покупка на земеделска земя от ЧСИ, нейният арендатор може да откаже да заплаща рента на новия собственик. ...

0