През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1042 лв. за един декар, което  е  с  1%  по-малко  в  сравнение  с  2019  година. Средната  цена  на  сделките  между физически и юридически лица достига 1 042 лв. за декар, а на сделките между фирми цената пада до - 961 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. достига 268 лв. за един декар и също отбелязва намаление спрямо предходната година - с 10.7%
 
Най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район -1 470 лв. на декар, което е с 0.5% повече спрямо предходната година. В Северния централен район цената на сделките  с  ниви  достига  1  155  лв.  на  декар,  в  Северозападния  район - 986  лв.  на  декар,  а  в Югоизточния район - 899 лв. на декар. Спрямо предходната година има увеличение на цената и в трите района съответно с 1.5, 2 и 4.4%.

Намаление в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отбелязано в Югозападния район – с 51%, и в Южния централен район - с 8.9%.
 

НСИ
НСИ

През 2020 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 46 лв., което е с 6.1%  по-малко  спрямо  2019 година.  Средната цена  за  наем/аренда  на  един  декар  постоянно затревени площи е 21 лв. и е с 8.7% по-ниска спрямо предходната година.

Къде са най-скъпи нивите у нас

Най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район - 59 лв., като спрямо 2019 г. отбелязва незначителен спад с 1.7%. Цената, платена за  наем/аренда  на  един  декар  ниви, намалява  също  в  Североизточния  район -с  21.7%,и  в Югоизточния район - с 5.4%.

НСИ
НСИ

В Северозападния район е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година с 2.0%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg