Добър или не, режимът на „белите петна“ съществува. Данни на земеделското министерство сочат, че тези площи в годините намаляват. За стопанската 2018-2019 например те възлизат на 1 305 020 дка, или 4,01% спрямо общата обработваема площ. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е разписана процедура за уедрено ползване на земеделските земи чрез едногодишни споразумения, без промяна на правото на собственост.

В тези споразумения участват всички земеделски производители със съответните права на земеползване съгласно сключените договори. В тези масиви влизат и т.нар. „бели петна“ или земите, за които собствениците не са сключили договори и не са подали декларация за начина на стопанисване, както и не са подали декларация, че не желаят да се включат в тези масиви.

За тях се дължи рента, която собственик може да потърси в съответната общинска служба по земеделие (ОСЗ). Какви казуси могат да възникнат обаче, разяснява Стайко Стайков, председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), за Монитор.
 

istock
istock

Ако досега някой от роднините ви е взимал рентата и не сте се получили своя дял, най-добре е да сключите договор директно с арендатора. Информация за него може да получите в кметството или съответната общинска служба по земеделие.
 
Желателно е да потърсите професионално юридическо мнение, преди да сложите подписа си под договора. Той може да е за една година, като всяка година се преподписва. Ако изберете споразумението да бъде за пет или десет години, ще дадете сигурност на арендатора.

Губим ли земята си, ако някой я използва без съгласието ни

Има опция заедно с подписването на договора да поискате авансово плащане на сумата или част от нея. Това право ви се дава по закон. Добросъвестните арендатори може да се съгласят да има клауза, според която рентата може да се актуализира във ваша полза, ако реколтата е добра.
 
Ако земята ви се обработва с години и никой от другите съсобственици не е получавал вашия дял, потърсете рентата си в местната ОСЗ. Нужни са ви документ за собственост, актуално удостоверение за наследници, лична карта и удостоверение от банката за вашата сметка.
 

Стайко Стайков припомня, че по закон арендаторът, който обработва тези бели петна, не може да започне работа, преди да е превел необходимата сума за тях. При нейното определяне се взема предвид средната за района рента.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg