Нови правила за общинските жилища в София подготвя Столична община. За целта е предложен проект за нова Наредба за управление на общинските жилища.

Бъдещите ползватели ще трябва и да застраховат жилището в полза на кметството за целия срок на договора, както и да платят еднократен депозит. С новите изисквания се забранява използването на отпадъци за отопление, както и притежанието на повече от едно МПС на домакинство. Разпоредбите са част от мерките, които Столичната община налага с цел опазване чистота на въздуха в града, посочват от СОС. Те няма да могат да купуват домовете, в които са настанени.

За сегашните наематели правилата не се променят. Тези, които са в заварено положение, ще продължат да ги използват по реда, по който са настанени в тях, както и ще могат да използват всички регламентирани възможности за тяхното купуване. Няма да има промени и в наемната цена. Разпоредбите на документа след приемането му от общинския съвет ще се отнасят само за бъдещите наематели на общински жилища.

Създават се два жилищни фонда: "Настаняване под наем при условията на нормиран наем" и "Настаняване под наем при условията на пазарен наем". Първият фонд, в който наемът е нормиран, е за лица и семейства, които са в риск от бедност и социално изключване.

В тази група, например са младежите, които напускат специализираните институции, хората с трайна степен на увреждания над 71 %, самотни родители, преподаватели във висши училища или научни институции до 35 - годишна възраст с образователна степен "доктор" и други.

istock
istock

Жилището може да се ползва само за срок от 5 години и това е част от политиката за стимулиране на хората да излязат от икономическо-социална изолация. Това условие не важи за лицата с трайно намалена, над 71 %, работоспособност.

Фондът за настаняване в жилища на пазарен наем е за домакинства, които могат да ги наемат чрез тръжна процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Срокът за наемане на такова жилище е 7 години.

Пандемията удари наемите на жилища

Проектът за наредба въвежда нов диференциран подход към начина на определяне на цената на нормирания наем, според спецификата на домакинството. За тези, които са по пазарен наем, цената се формира по наредбата за търговете.

istock
istock

С новата наредба се определят резервни жилища за домакинства, пострадали при бедствия и аварии. Променен е и редът за увеличаване на общинския жилищен фонд, има повече отговорности по контрола от районните кметове, както и е подобрена методиката за получаване на точки при класиранията, посочват от общината. Предстои обществено обсъждане на проекта за наредба.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg