Често пъти се продава имот, който бива ипотекиран, и банката-кредитор изплаща парите на продавача. При такава ситуация в предварителния договор се записва, че средствата по кредита ще бъдат изплатени от банката по сметката на продавача. Това става след предоставяне на нотариален акт на името на купувача и уверение за вписана първа по ред законова ипотека в полза на банката.

На практика се получава така, че продавачът първо трябва да прехвърли имота и едва след това да си търси парите от банката. Но как човек може да е сигурен, че интересите му са защитени от закона? Подробностите около една такава сделка често са неясни за хората, които не се добре запознати с утвърдената процедура.

В единия случай вие прехвърляте имота и след това си търсите парите, а в другия – банката ви прехвърля парите и чака да продадете имота, казва консултант Младен Садинов. За да сте напълно сигурни, че банката ще ви плати след вписване на ипотеката, поискайте от купувача да ви представи писмо за поет ангажимент, съветва експертът.

Това писмо се издава от банката-кредитор, обяснява Садинов. В него самата банка се задължава да заплати описаната сума за закупуване имота по сметката на продавача. Това става при точно определени условия и в точно определен срок. Официалното писмо е гаранцията, с която можете да си търсите парите от банката, ако не ги получите в определения срок.

Продавачът няма от какво да се притеснява, успокоява брокер Антон Илиев. Всички банки работят точно по този начин и такива сделки са ежедневие. Средствата от банката се отпускат по сметка на собственикана вече ипотекирания имот, а не по сметка на купувача. Няма вариант, при който продавачът да не си получи парите.

Парите отиват по сметка на купувача, само ако той ипотекира свой собствен недвижим имот и тегли потребителски кредит, подчертава Илиев. В конкретния случай обаче това не е възможно, защото прехвърлянето и ипотеката се правят по едно и също време и при един нотариус. Банката е гарант, че средствата от кредита, при който ще има ипотека върху имота на продавача, ще дойдат точно и само по неговата банкова сметка в същата банка.

Банката има договорни отношения само с купувача, пояснява брокер Цветелина Владикова. Така че отпуснатите средства постъпват по сметка на въпросния купувач и след това се трансферират по тази на продавача. Този вид кредит е целеви и не може да се ползва за друго, освен за покупка на дадения имот.

За собствено успокоение, преди да прехвърли собствеността си нотариално, продавачът може да види договора на банката със своя съконтрагент. В него всичко е описано точно и ясно. По думите на брокера забавяне има винаги, защото е нужно технологично време за вписване на двете сделки (прехвърляне на имота и след това ипотекирането му от новия собственик в полза на банката кредитор).

В подобна ситуация най-важното, което трябва да се гледа, е не съдържанието на вече сключения предварителен договор, а съдържанието на проекта за нотариален акт за продажбата на имота, твърди друг консултант. Той съветва продавача да го прочете много внимателно преди да го подпише и да завърши сделката. Начинът на плащане трябва да е уговорен коректно и недвусмислено.

Често срещана практика е в предварителния договор да се сочи една цена, а в нотариалния акт за продажба друга, по-ниска, с цел спестяване на нотариални такси. Продавачът трябва да се увери, че разликата ще му бъде платена и едва след това да подпише договора.

 

Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.