Чужденци продължават да продават имотите си в България, като това са основно руски граждани, показват последните данни на БНБ. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 9.9 млн. евро, в това число отрицателен поток от 7.8 млн. евро за Русия, отчете банката.

За сравнение за петте месеца на миналата година чуждите инвестиции в имоти бяха отрицателни  от 0.9 млн. евро. Само за първите три месеца на тази година нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти беше отрицателен в размер на 2.3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0.3 млн. евро за януари – март 2021 г.

Чужденци продават имотите си у нас

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – май 2022 г. са от Нидерландия (533 млн. евро), Белгия (180.2 млн. евро) и Австрия (114.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Люксембург (54 млн. евро) и Германия (50.3 млн. евро).

istock
istock

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 88 млн. евро за януари – май 2022 г. Той е по-голям с 359 млн. евро от този за януари – май 2021 г., който е отрицателен в размер на 271 млн. евро.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg