В сравнение с края на 2021 г. и 2022 г. се наблюдава значително увеличение на предлагането на жилища под наем на годишна база в държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като Унгария (+301%), Румъния (+244%), Полша (+217%) и България (+173%), разкрива доклад на Colliers - "Жилищният сектор в ЦИЕ-6. Да открием потенциала на пазарния сегмент".

"Пазарът на жилища под наем в ЦИЕ е по-слабо развит, отколкото в Западна Европа, а преобладаващата част от тях все още е собственост на частни лица или общини. През последните години се наблюдава разрастване на институционалния пазар на наеми в региона, особено в столиците Варшава, Прага, Будапеща и Букурещ, но също и в София и Братислава, макар и в по-малка степен. Регионалните пазари също започнаха да се разширяват, предимно в Полша и Чехия", коментира данните Дорота Високинска-Куздра, старши партньор Корпоративни финанси и жилищно строителство.

Основни движещи сили на пазара на жилища в ЦИЕ

Урбанизация и миграция


Тъй като градовете в ЦИЕ продължават да растат, търсенето на жилища под наем в градските райони се увеличава. Много хора се преместват от провинцията в по-големите населени места в търсене на работа, образование и други възможности, което води до повишено търсене на апартаменти под наем.

Недостиг на предлагането

Друг двигател на пазара на жилища в ЦИЕ е недостигът в предлагането, а оттам и нарастващият брой институционални инвеститори, като например частни фирми, фондове, както и тръстове за инвестиции в недвижими имоти, които започват да влагат средства в региона. Те са привлечени от относително ниските разходи и по-високата потенциална възвръщаемост в сравнение със Западна Европа, както и от нарастващото търсене на жилища под наем.

Растяща средна класа

Тъй като средната класа в страните от ЦИЕ продължава да расте, все повече хора могат да си позволят да наемат апартаменти и може би са готови да платят и за по-високо качество на услугите по поддръжка, интериорен дизайн, както и за по-добри локации. Преобладаващата част от по-младите поколения предпочитат наем пред покупка на имот. Те правят избор на начин на живот, който благоприятства мобилността и споделената икономика. Институционалният наем, въпреки че е по-скъп от този, предлаган от частни физически лица, носи множество предимства и затова е предпочитан от наемателите - много от съществуващите имоти под наем, притежавани от специализирани в областта компании, имат списъци с чакащи, които искат да се настанят.

istock
istock

Достъпност

Нарастващите разходи за жилищни кредити показват, че част от населението не може да си позволи покупка на апартамент или не иска да се обвързва с дългосрочни кредитни задължения. Институционалният наем често е по-евтин от вноската по кредита и предлага много по-голяма сигурност и гъвкавост за хората.

Война в Украйна

Продължаващата война в Украйна оказва значително влияние върху търсенето на жилища в региона на ЦИЕ, въпреки че степента на въздействие може да варира в зависимост от страната и нейното местоположение. Внезапното нарастване на населението в някои страни от ЦИЕ, предизвика увеличаване на търсенето на апартаменти под наем, особено в Румъния, Полша и Унгария. Макар да изглеждаше, че това ще бъде временно явление, то остава на високо равнище, което води до ограничена наличност на апартаменти и трайно високи наемни цени в големите градове. Очаква се тази тенденция да се запази в дългосрочен план.

Инфлацията вдига рязко наемите

Споделени услуги

Централна и Източна Европа е предпочитан регион за секторите BPO, SSC, IT и R&D, които продължават да нарастват по отношение на инвестициите и работните места. Това се дължи главно на по-ниските оперативни разходи, както и на наличието на талант. Горното оказва влияние върху търсенето на жилищни проекти в най-големите градове в региона на ЦИЕ.

Преход към жилища под наем

Исторически погледнато, страните от ЦИЕ имат много силен пазар за покупка на жилищни имоти - значително по-висок от този в страните от Западна Европа, където наблюдаваме превес на дела на наемателите. Очаква се тази тенденция постепенно да се обърне в страните от ЦИЕ. По-младите поколения са склонни да предпочитат наем пред покупка. В тази връзка, наемането на имоти може да се превърне в една от най-важните тенденции, които ще оформят жилищния пазар през следващите години.

Чехия е лидер на пазара на жилища под наем

Ако разгледаме наличностите от съществуващи имоти за отдаване под наем от предприемачи и инвеститори, Чехия заема водеща позиция с близо 62 500 единици (+10% спрямо 2021 г.), следвана от Полша с около 10 000 единици (+217% спрямо 2021 г.). През миналата година се наблюдаваше значително увеличение на предлагането и в страни като Унгария (+301%), Румъния (+244%), Словакия (+173%) и България (151 единици в рамките на последните две години).

istock
istock

Пазарът на студентски жилища и споделеното съжителство са във възход

Пазарът на частни студентски жилища отново набира скорост след забавянето по време на пандемията. В страните от ЦИЕ-6 той включва предимно студентски общежития, принадлежащи на университети. Частните студентски имоти все още са сравнително нов и нарастващ сегмент на пазара. Пазарът на жилища за споделено съжителство в страните от ЦИЕ също е ново явление, но бавно се разраства. Сред шестте държави от ЦИЕ, обект на доклада на Colliers, тази форма на настаняване е позната главно в Чехия, Полша и Словакия.

Цените на жилищата продължават да се увеличават

През последните 10 години цените на жилищата в ЕС бележат устойчива тенденция на нарастване. Общо в ЕС-27 между 2015 г. и 2021 г. се регистрира скок от 38%.  Някои от най-големите увеличения се наблюдават в Централна и Източна Европа – на първо място в това отношение е Унгария (+108%), следвана от Чехия (+84%) и Словакия (+54%), България (+49%), Полша (+48%) и Румъния (+34%). Най-нисък ръст сред страните от ЕС има в Италия (+3%) и Кипър (+4%).

Нарастваща роля на енергийно ефективните сгради

Ролята на зелените и енергийно ефективни сгради за наемателите силно нараства, не само в резултат на политиките за ESG, но и поради финансовите ползи. Вследствие на това скоро ще очакваме да видим нарастваща разлика между цените на наемите на зелените, енергийно ефективни сгради и останалите в страните от групата ЦИЕ-6. Това би трябвало да се отнася за всички сектори на недвижимите имоти, включително за жилищния.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg